Subscribe to RSS - Sv. Križ nad Kojskim
Etnografska ekipa v Kojskem na župnijskem dvorišču z župnikom Florjančičem. Teren 10- Goriška Brda...
Člani etnografske ekipe in tovariš ravnatelj gimnazije M. Fuchs iz Dobrovega, Sv. Križ nad Kojskim...
Sv. Križ nad Kojskim ("Tabor nad jezerom"). Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
Mrtvašnica ("totenkambra"), Sv. Križ nad Kojskim ("Tabor nad jezerom"). Teren...
Postaja križevega pota, Križ pri Kojskem. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
Sv. Križ nad Kojskim (zadaj Šmartno). Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
Sv. Križ nad Kojskim ("Tabor nad jezerom"). Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...