Subscribe to RSS - Gradišče pri Materiji
Ograja, Gradišče.
Hiša in štala (hlev) pri Lukatovih, Miha Šturm, Gradišče 42. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Vrata, pri Šimunovih, Andreja Vovk, Gradišče 29.
Hiša pri Ribarčevih, Franc Megilca, Gradišče 24. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Stara hiša v Gradišču. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
"Hlapsc" za pokrivanje slamnate strehe, Gradišče. Teren 12- Brkini, posneto v času...
Stara hiša pri Kmetovih, Andrej Starič, Gradišče 40. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
Kolonja (portal) z leta 1804, pri Kmetovih, Carič Andreja, Gradišče 40.
Hiša, štala (hlev) in svinščak (svinjak), pri Čičkinih, Gradišče 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
Lesa, Gradišče.
Hlapec, ki se rabi pri kritju slamnate strehe, Gradišče 24, Meglica Franc.
Stara Stršinova hiša (od l. 1922 služi za štalo- hlev). Ob vratih desno let. 1809, Gradišče. Teren...
Lopa, štala (hlev) in hiša, Rozina Šturm, Gradišče 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Zapuščena hiša, desno vhod v "hišo", levo v štalo (hlev), Gradišče 11...
Stara Ikotova hiša. Gradišče 13. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
"K?lonja" (vhod v lopo in nato na "borjač") pri Kmetovih, Andrej Carič,...
Kolo od malna (mlina), pri Šimunovih, Vouk Andrej, Gradišče 29.
Valinova hiša, Rozina Šturm, Gradišče 18. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
Lesena skrinja iz češnjevega lesa za balo, Gradišče 24, pri Ribarčevih, Moglica Franc.
Ograja okoli drevesa, Gradišče 17, pri Gorubačevih, Gorubač Anton.
Domač obrtnik izdeluje "vejaunco", Gradišče. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
Mejni kamen med Gradiščem in Markovščino. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
Razpadajoča Ikotova hiša. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
Hlapec za pokrivanje slamnate strehe (na njem stoji krivač), Franc Meglica, Gradišče 24. Teren 12-...
Zbela (zibelka), Gradišče 40, pri Krnetovih, Carič Andreja.
Podrta Ikova hiša, Gradišče. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Skrinja iz češnjevega lesa, Gradišče 49, pri Urbančiču, Urbančič Franc.
Detajl hiše, (tu vhod "u velbiču", desno vrata "v hišo", naravnost vrata v...
Vrata iz slame za v lopo, Rozina Šturm, Gradišče 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Mejni kamen na poti proti Gradišču.
Klop, Gradišče 44, pri Andrejevih, Mihalič Andrej.
Pokrivanje strehe. Gradišče. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
Stou (stol), Gradišče 16, Gombačevi, Dodič Anton.
Del podrte hiše, pri Ikotovih, Gradišče 13. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Mejnik med Gradiščem in Markovščino (med Reko in Istro). Teren 12- Brkini, posneto v času...
Kamen od stope pri Šemonovih, Vovk Andreja, Gradišče 29. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Maln (mlin) za žito, za fermentin (koruzo), Gradišče 29, Vouk Andrej, pri Šimunovih.
Stara Kmetova hiša (podaljšek hiše pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40). Teren 12- Brkini (1.-...
Porton, pri Andrejevih, Gradišče 44, Mihalič Sonja.
Svinščak (svinjak), Gradišče 29, Vovk Andreja, pri Šimunovih, Gradišče 29.
Dve "k?lonji" pri stari hiši, pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40. Teren 12- Brkini (...
Hiša in lopa, pri Erjavčevih, Gradišče 25. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Lopa za vozove, pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Fasada, tloris zapuščene stare kmetove hiše, Gradišče 39.
Kantrehca (stolček) od ognjišča, Gradišče 26, pri Voukovih, Ivan Vouk.
Vrata (vratniki, stari preko 100 let), pri Valinovih, Šturm Janez.
Svinščak (svinjak) in "k?ndot" (stranišče), Gradišče 25, pri Erjavčevih. Teren 12- Brkini...
Del hiše, lopa, štala (hlev) in svinščak (svinjak), pri Miklavčevih, Gradišče 41. Teren 12- Brkini...
Svisli na lopi s slamnatimi vrati in lopa, Gradišče 18, pri Valinovih, Rezina Šturm.
Ograja, Gradišče.
Ograja, Gradišče 40, pri Krnetovih, Larič Andrej.
"Zidanica" (prizidek k hiši), služi za hram. Zidanica je kmetova, prizidana h Ikovi hiši...
"K?lonja" (vhod v lopo in nato na "borjač") pri Kmetovih, Andrej Carič,...
"Zbela" (zibelka) in 2 stara stola pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40. Teren 12-...
Stara hiša pri Škrabičevih, Jože Mihalič, Gradišče 35. Vhod v "šalo", iz šale desno v...
Stara, nepredelana hiša z značilnim vhodom (sedaj v njej seno), pri Koučanovih, Gradišče 22. Teren...
Stou (stol), Gradišče 40, pri Krnetovih, Carič Andreja.
"Zbela" (zibelka) in 2 stara stola pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40. Teren 12-...