Subscribe to RSS - Babiči
1.7.1950
Marija Babič iz Babičev prede volno. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci,...
1.7.1950
Pogled na Babiče. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem, Boršt, Labor,...
1.7.1950
Marija Babič iz Babičev prede volno. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci,...
1.7.1950
Pogled na Babiče. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem, Boršt, Labor,...
1.7.1950
Tloris vasi Babiči.
1.7.1950
Mlin v Rokavi pod Glemom (last Ivan in Lazar Umer), Rojci. Vhodna stran. Pred mlinom sedi bivši...
1.5.1950
"Bepo Malnar" (Jožef Umer), pravljičar iz Babičev v Istri, 5 dni pred smrtjo. Teren 4 -...
1.7.1950
Ognjišče v zapuščeni hiši, pr Kamareta.
1.10.1950
Bepo Malnar iz Babičev, pripoveduje pred hišo. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči...
1.7.1950
Pogled na vas Babiči in Rojci. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem,...
1.7.1950
"Kolovrat" (domačega imena ne poznajo), kupljen pred leti v Kopru. Last: Babič Marija,...
1.7.1950
Hiša, tloris, fasada. Babiči 20, lastnik Babič Anton - Štagončič.
1.7.1950
Marija Babič iz Babičev prede volno. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci,...
1.7.1950
Hiša, tloris, fasada. Babiči 12, lastnik Peroša Jože - Štagončič.
1.7.1950
Stara hiša v Babičih (iz l. 1885-90) pri Komareta, last: Franc Babič. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
1.7.1950
Stara hiša v Babičih, zadaj pozneje dozidano, sedaj ta hiša uporabljena za štalo (hlev) in skedenj...
1.7.1950
Njive in vinogradi pri Babičih. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem,...
1.7.1950
Tloris. Lastnik Babič Anton - pr Kamareta.
1.7.1950
Pogled na hišo, Babiči 12, lastnik Lidija Babič.
1.7.1950
Skupina hiš (središče).
1.7.1950
Hiša, štala (hlev), tloris. Babiči 12, lastnik Babič Lidija - Štagončiti.
1.7.1950
Stara enocelična hiša - sedaj hlev, lastnik Franc Babič - pr Kamareta.
1.7.1950
Kopo delajo (seno so pripeljali iz Kopra). Kopa je zadružna, Babiči pri Marezigah. Teren 4 -...
1.7.1950
S slamo krita "lupa" za voz in shrambo drugih stvari, Babiči 26. Teren 4 - Vzhodno od...
1.7.1950
Dom z "baladurjem" (terasa z nadstreškom na koncu stopnic), Babiči 39, lastnik Marija...
1.7.1950
Ognjišče, Babiči 12, lastnik Amalija Babič.