Subscribe to RSS - Orodje za predelovanje pridelkov

Slovenski etnografski muzej

Orodje za predelovanje pridelkov

Način spravljanja drogov za "ostrvi" na polju. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
30.8.1961
"Kaduje" (nečke) za fižol plat. Lastnik Vinko Gačnik, Hrastno 20...
1.1.1960
Stopa. Lastnik Franc Purkat - "pr ta dolajnmo", Uzmani 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
Stopa iz pesta pri križevatnem kolesu za delanje kaše. Lastnik Peter Gradišar - pri Ribči, Bavdek 2.
1.1.1960
Klepanje (prirejeno za podporno palco). Lastnik Jože Jaklič - pri ta Zadnjih, Podkraj 1. Teren 17...
1.1.1960
"Režaunik" (rezalnik) za koruzo. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Stopa. Lastnik Franc Purkat - "pr ta dolajnmo", Uzmani 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
Stopa. Lastnik Franc Purkat - pri "ta dolenjih", Uzmani 5...
1.1.1960
Cep. Lastnik Ivan Zadnik - pri Zadneki, Male Lašče 33.
1.1.1960
Železna "štanga" (palica) za stopo. Lastnik Peter Gradišar - pri Ribči, Bavdek 2...
1.1.1960
Stopa. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1.
14.7.1963
Orodje, mašina za koruzo lušit (naprava za luščenje koruze), Stenica 11, naredil Franc Mauhar.
14.7.1963
Vejača, vevnik, Skomarje 33, Franc Potočnik, pri Tomažič.
1.8.1961
"Babo" postavljajo. Janez Bartol, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
1.8.1961
"Babo" postavljajo. Janez Bartol, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
Stopa. Lastnik Franc Kregelj - pri Šentrupertu, Draga pri Šentrupertu 25.
Poljedelsko orodje, podajalnik za snope. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št...
1.8.1957
"Baba" in trlice, Reber. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957)...
28.8.1957
Stopa (iz peste), pr' ta mladmu zidarju, Jozefa Kocjančič, Velike Rebrce 7...
Stopa, Vrhovo 5, pri Antonov?h, Franc Nahtigal.
Maln (ročni mlin), Vrhovo 5, pri Antonov?h, Franc Nahtigal.
28.8.1957
Toukalu za tolč lanene glavice, Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
1.8.1957
Truga za slamo rezat, Reber 26, pri Lužarji. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Baba in trlice na travi ob šiu?nci (sušilnici), Reber 30, pri R?nteč?h, Janez Trlep.
28.8.1957
Cepi (detajl cepca), Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
28.8.1957
Cepec (cepi, čepc, cep?c), Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
Stopa. Lastnik Franc Kregelj - pri Šentrupertu, Draga pri Šentrupertu 25.
Stopa. Lastnik Franc Kregelj - pri Šentrupertu, Draga pri Šentrupertu 25.
14.7.1963
Trlica za lan (trlca), Skomarje 33, Franc Potočnik, pri Tomažič.
14.7.1963
Cepc (cepec), Spodnji Dolič 46, Štefka Založnik, pri Županc.
28.8.1959
Trlica, Vojsko 32, pri Smodinu.
28.8.1959
Vevnik (vejalnik), Kanji Dol 5, pri Bajcu.
28.8.1959
Trlica (detajli), Vojsko 94 (Mrzla Rupa), pri Habetu.
28.8.1959
Stopa, Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Rupnik Stanislav.
1.8.1959
"Vevnik" (za vet pšenico), ornamentiran, Kanji Dol 5, pri Bajcu, Jožefa Bajc. Teren 16-...
28.8.1958
Stopa, lastnica Ivana Ferjančič, pri Ferjanščevih, Podraga 32.
1.1.1978
Stiskanje sena v Goričah. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Stiskanje sena v Goričah. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
630:LJU;F-0000019/I
Stopa pred Draučbaherjevo hišo, Šentjanž nad Dravčami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
12.10.1958
630:LJU;F-0000615/I
Stopa za ječmen, ajdo in sočnično seme phati, Radvanje 7 (Rotwein), pri Ribiču, Leon Hardplatzet,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000754/I
"Trlca" (trlica) iz leta 1936, Zahomec 19, pri Krieglu v Ziljski dolini. Teren I -...
01.10.1960
630:LJU;F-0000755/I
"Trlca" (trlica) iz leta 1936, prednja stran, Zahomec 19, pri Krieglu v Ziljski dolini...
1.8.1959
Zadnji del "vevnika" (za vet pšenico) z letnico 1882, Kanji Dol 5, pri Bajcu, Jožefa Bajc...
28.8.1959
Stopa, Zadlog 57, pri Gostišu, Andrej Gostiša.
28.8.1959
Trlica z detajli. Zadlog 11, pri Ivanšku.
15.8.1962
Stopa, prinešena iz Iga pri Ljubljani. Ivana Palčič, Vrhnika 19.
Stopa, pripeljana iz Iga, Ivanka Palčič, pri Grgurju, Vrhnika 19. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
Stopa za proso (danes za deteljo), Almajer Jože, Vrhnika 25. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Cepec. Marija Baraga, Kozarišče 23.
15.8.1962
"Cejpc" (cepec). Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu...
Stopa, pripeljana iz Iga, Ivanka Palčič, pri Grgurju, Vrhnika 19. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
1.1.1956
Greben, Martin Kučič, pri Grdinovih, Črešnjevec 6.
1.8.1956
Slamoreznica ("truga"), Brlog 2, pri Martjačevih. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.1.1956
Cepec, Stopar Martin, pri Stoparju, Vrbje 6.
Lastnik hiše Griže št. 7 kaže domačo stopo. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Lastnik hiše Griže št. 7 kaže domačo stopo. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Lastnik hiše Griže št. 7 kaže domačo stopo. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
01.07.1975
630:LJU;F-0001692/I
Terica (rekonstrukcija tehnike), Šentanel. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
Trlica z letnico 1826 in gospodinja, ki jo je darovala za našo zbirko, Muzej v Žitari vasi. Iz...
Stopa, pri Matizelnu, Mali Vrh. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
3.8.1951
Vej?nk (vejalnik, pajkelj). Lastnik Ivan Konavec - pri Konavcu, Svino 25.
1.7.1952
"Mlatič" za mlatit bob. Izdelal Mlekuž Matija, Kal 31 pri Bovcu. Slikan je izdelovalec...
1.7.1952
"Mlatič" za mlatit bob. Izdelal Mlekuž Matija, Kal 31 pri Bovcu. Slikan je izdelovalec...
31.8.1953
Nečke za žito phat. Zali Breg (Šlomberk) 1.
31.8.1953
Strgalo za koruzo (mrvalo za mrvanje sirka). Lastnik Franc Sirk, pri Hlipovih, Biljana 26.
31.8.1955
Slamoreznica (stara med 80 in 100 leti), pri Voukčevih, Šuman Franc, Slivje 34.
31.8.1955
Železo za mrvenje frmentona (koruze), Markovščina 32, pri Cepčevih.
Maln (mlin) za žito, za fermentin (koruzo), Gradišče 29, Vouk Andrej, pri Šimunovih.
Kamen od stope pri Šemonovih, Vovk Andreja, Gradišče 29. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Vej?nca za žito vejat, Barka 2, pri Karlinovih.
31.8.1955
Kamen za tolčenje koruze, pri Tutlih, Lipold Milan, Podgrad 28.
3.8.1951
Krampež za robkanje sirka (strgalo za koruzo). Lastnik Ivan Volarič, Svino 23.
3.8.1951
Gramp za robkanje sirka (strgalo za koruzo). Lastnik pri Špoladu, Borjana 40.
1.1.1950
Priprava za otepanje klasja. Lastnica Marija Trlep, Šentpavel 21.
1.1.1949
Stopa za pšeno in ješprenj. Lastnik Anton Strajnar, Polica 48.
1.1.1949
Stopa. Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.7.1950
Ivan Babič iz Sabadinov pestva (pesto je stopa) s toporiščem sekire. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
15.9.1949
Bolčič Jeriha s slamoreznico, ki si jo je izdelal sam. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A...
1.1.1950
Cepec, 1 detajl - ročnik. Lastnica Marija Trlep, Šentpavel 21.
15.8.1950
"Malən za ušen delat" (mlin), napravili so ga ruski vojni ujetniki 1915/16, Podboršt 5,...
1.1.1950
Grablje za česanje slame za škopo. Lastnica Ana Markovič, Hrastov Dol 11.
1.1.1950
Vejnik. Šentpavel 18.
15.8.1950
"Malən za ušen delat" (mlin), napravili so ga ruski vojni ujetniki 1915/16, Podboršt 5,...
15.8.1950
"Gepl" v Artiži vasi, pri Krčmarji. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Pajkel, 1 detajl (zadaj). Lastnik Jože Bregar, Dob 8.
1.1.1950
Vejnik (z dveh strani). Lastnik Jože Novak - pri Drku, Šentpavel 3.
31.8.1955
Nečke za čiščenje žita, Ostrovica 15, pri Šproharjevih.
Trlica za čiščenje lanu iz bukovega lesa (stara več kot 100 let).
1.8.1948
Stopa in valar za proso, Uršula Dolinšek, Vino št. 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.8.1948
Klepanje z otrokom, pri Toncu, Vino št. 5. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Stopa za proso. Lastnica Uršula Dolinšek, Vino 10.
1.8.1948
Stopa s kolesom, Rogatec 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Stopa (kladu, b?t, lukna), pri Koščak, Pece št. 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
31.8.1948
Stopa, Ponikvar Anton, Železnica 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Slamoreznica (truga za slamo rezat). V levi roki drži fant greblce, s katerimi poriva slamo, v...
1.1.1948
Stopa za proso. Lastnica Uršula Dolinšek, Vino 10.
Preša za laneno ali drugo olje. Največ so prešali laneno olje. Detajli: "škatua čela"...
1.8.1951
Vejnik. Lastnik z "vintovcem" iz l. 1803 Vincenc Zankl, Melviče, vulgo pri Višplnu. Iz...
Preša za laneno ali drugo olje. Največ so prešali laneno olje. Detajli: "škatua čela"...
1.8.1951
"Uščouci" za koruzo pri Janku. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1948
Stopa, Cerovo 9. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
30.7.1954
Stopa. Gorenji Novaki 17 (pri Hudajužni). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Ornament na trlici. Lastnik Tomaž Primožič - "u Bregu", Gorenji Novaki 31...
31.8.1955
Kamen za ječmen (baje že iz gradu iz Podgrada), Podgrad 22 (pri Rodiku), pri Mežnarju, Zora Valečič.
31.8.1955
Kamen za ječmen (baje že iz gradu iz Podgrada), Podgrad 22 (pri Rodiku), pri Mežnarju, Zora Valečič.
31.8.1955
Vejsnca za žito vejat, Ostrovica (Padež) 15, pri Šproharjevih.
31.8.1955
Rezni stol, Hrušica 6, pri Lavrinovih.
31.8.1954
Stopa. Gorenje Jazne, "u Kaludrovš", Jesenko Ana...
31.8.1954
Stopa za "uhat" ječmen. Lastnik pri Pavšiču, Masore 15...
31.8.1954
Cep. Lastnik Franc Božič - na Trati, Prapetno Brdo 5.
31.8.1954
"Vivənk" (vejnik) za žito vit, kupljen pri Antonu Močniku. Lastnik Janez Brejc - pod...
31.8.1954
"Taručiuənca za lan toučt" (tolkalo za trenje lana). Gorenji Novaki 17...
31.8.1954
Stopa za "uhat" ječmen in proso. Lastnik M. Ogenc, Podlanišče 46...
31.8.1954
Plovənca za žito plat. Polje 10 - Šentviška Gora, Biček Mihael, pri Kmetaču.
31.8.1954
"Vivənk" (vejnik) za žito vit, kupljen pri Antonu Močniku. Lastnik Janez Brejc - pod...
Preša za laneno ali drugo olje. Največ so prešali laneno olje. Detajli: "škatua čela"...