Subscribe to RSS - Predilstvo

Slovenski etnografski muzej

Predilstvo

Stresa predivo, Klančar Terezija, Studeno 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
14.7.1963
Motovilo, Skomarje 33, Franc Potočnik, pri Tomažič.
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, prede. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Krtača za volno, Spodnji Dolič 18.
1.7.1963
Spodnji Dolič 41, Jeseničnik, navijalo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 41, Jeseničnik, s kolovrata navija nit na garnpret. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Trlica, kolovrat in motovilo, pri Pogladič Martin, Paka št. 32. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
"Kolovrat" za navijanje niti. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Hudinja 12, pri Mrzdovniku (greben za česanje lanu). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kolovrata pri Kričeju, Spodnja Paka. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Trlica, Stenica. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Trlica, enojna in dvojna, Hrovat Blaž, Hudinja 23. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
Tare lan, Klančar Terezija, Studeno 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Kočevar Janko, Podlož 14, motovilo. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Kočevar Janko, Podlož 14, kolovrat, novejši. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Prede, Klančar Terezija, Studeno 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Motovilu" za navijanje volne, Terezija Intihar, Viševek št. 28. Teren 19 - Loška dolina...
15.8.1962
Krtače za volno.
1.8.1962
Kočevar Janko, Podlož 14, trlica. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Kolovrat, kupljen na hrvatski strani. Janez Škrbec, Podgora 3 pri Ložu.
1.7.1963
Motovilo za štrene, pri Peternežu, Spodnji Dolič 18. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Motovilo za navijanje štren, pri Lipniku, Jereb Jože, Resnik 16. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Preslica, Spodnji Dolič 43, Kričej. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 41, Jeseničnik, navijalo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 41, Jeseničnik, kolovrat. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Trlica, enojna in dvojna, Hrovat Blaž, Hudinja 23. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Preslica, kolovrat, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, pri preji. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Motovilo za štrene, pri Peternežu, Spodnji Dolič 18. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Trlica, enojna in dvojna, Hrovat Blaž, Hudinja 23. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, tare lan na trlici (improvizacija). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Hudinja 12, pri Mrzdovniku, česanje lanu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnje Brezno, Oprešnik Ivan, trlica za lan. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, tare lan na trlici (improvizacija). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
"Garnpret za navijanje niti", Zgornji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, prede. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnje Brezno 44, Oprešnik Ivan, trlica za lan. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 41, Jeseničnik, kolovrat. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Motovilo za štrene, pri Peternežu, Spodnji Dolič 18. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, tare lan na trlici (improvizacija). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, prede. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vaganje preje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Motovilo, Stenica 11, Franc Mauhar.
1.1.1960
"Kalurat z rogovilco" (kolovrat). Lastnik pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 - Okolica...
Prede, Klančar Terezija, Studeno 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
F0004566
Na paši. Čobanica (pastirica) prede na roke (na vreteno).
SEM;F-0003750
Pogled v "hišo". V ozadju peč. Moški kadi pipo. Ženska prede na kolovrat...
24.08.1920
SEM;F-0001384
Hiša, Adlešiči 11, pri Hušičevih, danes Jakljevičevih, pogorela med 2. sv. vojno. Predica in "...
1.8.1958
Kolovrat, novejši, U mlin, Podbreg 34, Jelačič Marija. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Kolovrat", star okoli 100 let, Manče 5, pri Natlačenovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.1.1975
Riflanje kodelje, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.1.1975
Riflanje kodelje, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
28.8.1959
Gare za štrene, pri Gostišu, Andrej Gostiša, Zadlog 57, Plestenice.
1.8.1959
"Kolourat" za štrike plest (del celotne naprave). Vojsko 79, pri Žgancu. Teren 16- Črni...
1.8.1959
"Kalourat" (kolovrat) za vouno (volno) prest, star okoli 80 let, Vojsko 51, pri Carlnu (...
SEM;F-0003770
Del sobe ("hiše"). V ozadju peč, ženska prede na kolovrat...
1.1.1912
F0000506
Župnijski vrt, trpotkarica 1912, pletenje trakov.
01.10.1960
630:LJU;F-0000756/I
Kourat (kolovrat), posebne vrste "šim?n", Zahomec 19, pri Krieglu v Ziljski dolini. Teren...
01.03.1959
630:LJU;F-0000694/I
Priprave za prejo: rigl, trlica, kolovrat, mahalo, Banovci 13. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000102/I
Predica pri kolovratu, Slovenji Plajberk. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
22.09.1945
SEM:;F-0004569
Tožbarjeva žena pri kolovratu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
24.08.1920
SEM;N-0002116/a
Tučenje konopelj (tukačice), Preloka 25, pri Adlešičih.
SEM;N-0001813/a
Del sobe ("hiše"). V ozadju peč, ženska prede na kolovrat...
24.08.1920
SEM;F-0004590
Tučenje konopelj (tukačice), Preloka 25, pri Adlešičih.
22.08.1920
SEM;F-0004588
Teritev, Bela Krajina. Fotografirano med 22. in 28.8.1920.
1.8.1959
Kolovrat, Zadlog 31, pri Figarju, Likar Alojz. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Štrene navija na klek?lne (kleklje), Lapajne, Vojsko 53. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1962
Trlica, Lipsenj, Modic. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Rifl, Klančar Terezija, Studeno 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Tare lan, Klančar Terezija, Studeno 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Trlica. Ivana Palčič, Vrhnika 19.
1.8.1962
Kolovrat, Terezija Intihar, Viševek št. 28. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Motovilo.
1.8.1962
"Rifl" za lan, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Kočevar Janko, Podlož 14, kolovrat. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Tare lan, Klančar Terezija, Studeno 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
4.10.1965
Tako so ženske trle lan na tukači, demonstrira Katarina Guštin, Drašiči 36. Teren 22 - Drašiči,...
5.10.1965
Motovilo za navijanje štrene, Ivan Kostelec, Drašiči 5. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v...
1.8.1959
"Kalourat" (kolovrat) za vouno (volno) prest, star okoli 80 let, Vojsko 51, pri Carlnu (...
28.8.1959
Statve, Strmec 4, pri Medvedu, Čuk Alojz.
1.8.1959
"M?tavil" (motovilo), Zadlog 31, pri Figarju, Likar Alojz. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Štrene se belijo, Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
28.8.1959
Kalourat (kolovrat), Vojsko 95 (Mrzla Rupa), pri Kalenc.
5.10.1965
Greben za mikanje lanenega prediva, Ivan Kostelic, Drašiči 5. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina...
4.10.1965
Katarina Guštin, 84 let, demonstrira teritev lanu na "tukači". Tako so ženske trle lan do...
5.10.1965
Kolovrat za predenje, Ivan Kostelec, Drašiči 5. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Katarina Guštin, 84 let, demonstrira teritev lanu na "tukači". Tako so ženske trle lan do...
15.8.1962
Statve za trakove. Podlož.
31.8.1955
Kolovrat, Markovščina.
31.7.1952
Motovilo. Trenta 45.
3.7.1951
Štrene zvija na vretencu, Kred 18. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Prede na "špičot", Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Motovilo (bjal, vjal), izdelal Andrej Žuber. Lastnik Andrej Žuber, Kred 18.
3.7.1951
Prede na "špičot", Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Kolovrat, kupljen v Kobaridu na semnju, izdelan v okolici Tolmina. Lastnik Ivan Fod, Sužid 25.
3.8.1951
Ahlje za "češljat" (ahlat) volno, staro okoli 130 let. Lastnik pri Stergaru, Staro selo...
15.8.1950
Kolovrat ("kaluvrat") za štrike plest, Št. Pavel, Novak Jože. Teren 5- Št. Vid pri Stični...
15.8.1950
Predivo rahla (češe) na grebenu, Artiža vas 7, Verbič Jožefa. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
1.7.1952
Joužovka prede, Sp. Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Joužovka prede, Sp. Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.8.1955
Helena Juriševič, Golac 68, pri Heričovih, stara 76 let, prede volno. Ima preslico, na njej kudilja...
1.8.1955
Tako so ženske pred leti predle v Brkinih: Kodela na preslci, prejo so ovijali na vretence, Padež (...
31.7.1953
Muzič Rozalija prede "vuno" (volno) na kolovratu (kolovrat kupljen v Italiji, predejo...
15.8.1952
Kolovrat s preslico in kodelo, Jevnikar Tončka, Veliki Ban 11. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
Kolovrat s preslico in kodelo, Jevnikar Tončka, Veliki Ban 11. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
Jevnikar Tončka, Veliki Ban 11, pri kolovratu s preslico in kodelo. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Tekavec Kuhar navija špulo, Dolenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
15.8.1952
Tekavec Kuhar navija špulo, Dolenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
1.7.1952
Kolovrat pri Turarju, Trenta 56. Izdelal ga je Martin Kravanja iz Soče. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
15.8.1950
Bučar Katarina, Petrušna vas 20, pri izdelovanju trakov. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
15.8.1950
"Vovk" priprava pri pletenju štrikov, Št. Pavel 3, Novak Jože. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
Predivo trese, da gredo "špičənce" ven, potem, ko ga je česala na grebenu, Artiža vas 7,...
15.9.1949
"Ta mlada" pri Šordotu nam je pokazala, kako se prede: v roki ima "predenko" in...
1.7.1950
"Kolovrat" (domačega imena ne poznajo), kupljen pred leti v Kopru. Last: Babič Marija,...
1.7.1950
Marija Babič iz Babičev prede volno. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci,...
1.7.1950
Marija Babič iz Babičev prede volno. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci,...
1.7.1950
Marija Babič iz Babičev prede volno. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci,...
Kolovrat, last Prusnikova mati, Mali Vrh 2. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Garnpret", Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949...
1.8.1949
"Garnpret", Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949...
15.8.1950
"Garnpret" ali "matavil" za "štrene" naviti (zmotati), Artiža vas...
15.8.1950
Barbčev sin rahla na "rahli" volno, Artiža vas 7. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
Bučar Katarina, Petrušna vas 20, pri izdelovanju trakov. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
15.8.1950
Štrike pletejo v Št. Pavlu 3, Novak Jože. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Bučar Katarina, Petrušna vas 20, pri izdelovanju trakov. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
15.8.1950
Štrike pletejo v Št. Pavlu 3, Novak Jože. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Barbčeva teta (Verbič Jožefa) in Barbčeva hčerka predeta, Artiža vas. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Kolovrat, Glogovica 7, pri Friščil. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
15.8.1950
"Garnpret", Mali Kal 7. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
1.1.1950
Preslica za predivo. Lastnica Marija Trlep, Šentpavel 21.
15.8.1950
"Rahla" s krtačo, škatla- votla za volno, ki jo je treba česati, Artiža vas 7, pri Barbči...
1.8.1949
"Garnpret", Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949...
1.8.1955
Kolovrat, Markovščina 32, pri Cepčevih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1960
Kolovrat. Lastnica Marija Zakrajšek, Mački št. 2. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.8.1961
"G?rben" za predivo mikat. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Kolovrat. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
"Matuviu" (motovilo). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Kolovrat, Šmihel 7, pri Tekauč?vih.
1.8.1961
Trlica. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Trlica. Lastnica Francka Lukek, Straža št. 17. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.1.1960
Trlica. Lastnik pri Martini, Mački 5.
1.1.1960
"Trlca" - trlica za trenje lanu. Lastnik Peter Gradišar - pri Ribči, Bavdki 2...
1.1.1960
Trlica. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1.
1.1.1960
Kolovrat (novejši). Lastnik Janez Žužek, Jakičevo št.1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Motovilo. Lastnik pri Martini, Mački 5.
1.1.1960
Greben za česanje prediva. Lastnica Terezija Šteblaj, Veliki Osolnik št. 18. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Kolovrat. Lastnica Marija Grebenc, Rašica št. 15. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Trlica. Lastnik Maks Pečnik, Rašica 18.
1.8.1961
Starejši in novejši tip kolovrata. Lastnik Urbič Vinko, Okrog 10. Teren 18 - Šentrupert na...
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
30.7.1954
Motovilo. Šentviška Gora, Vrh 19, Snebišče. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
"Kobilca" za prejo vit. Podlanišče 46, "u Ogənc". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-...
31.8.1954
Greben za lan mikat. Lastnik pri Črvu, Polje 8.
31.8.1955
Vretence za prest, Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih.
31.8.1955
Kolovrat iz bukovega lesa, Markovščina 32, pri Cepčevih, Juriševič Jožef.
1.8.1955
Helena Juriševič, Golac 68, pri Heričovih, stara 76 let, prede volno. Ima preslico, na njej kudilja...
31.8.1955
Preslica za presti, Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih.
1.8.1955
Helena Juriševič, Golac 68, pri Heričovih, stara 76 let, prede volno. Ima preslico, na njej kudilja...
31.8.1955
Kalovret (kolovrat), Male Loče 1 (15), Kuret Anton.
30.7.1954
Starejši kolovrat (brez "preslice"). Božič Franc, Prapetno 5 (na Trati). Teren 11-...
31.8.1954
"Čiuənca" za štrene prat. Snebišče, Šentviška Gora...
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
"Kalurat" (kolovrat), Reber 14, pri Voukovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957)...
1.8.1948
Kolovrat in preša (Polica), Jožef Žitnik, Vino št. 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
30.7.1954
"Trlca" (trlica) za lan tret. Gorenji Novaki 17 (pri Hudajužni). Teren 11- Cerkljansko (...
30.7.1954
"Sukavənk" za "cvirn" sukat na cevi, ki pride v čolniček (za statve)...
30.7.1954
Novejši kolovrat (cca. 50 let), iz Hotedrščice prišel. Božič Franc, Prapetno 5 (na Trati). Teren 11...
1.8.1955
Helena Juriševič, Golac 68, pri Heričovih, stara 76 let, prede volno. Ima preslico, na njej kudilja...