Subscribe to RSS - Kašča

Slovenski etnografski muzej

Kašča

1.8.1959
"Klet" (kašča s freskami), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16-...
1.1.1970
Kašča iz okrog 1530. leta, Martuljk 25. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Potoki 11, pri Žirovnici, kašča z letnico 1537. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
Šmarje pri Sežani, komunska kašča. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Križ pri Sežani, komunska kašča. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.8.1956
Kašča, zadaj šupa, Janez Kučič, Vrbje 6. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Kašča, spodaj kevder (klet), Penca Alojz, Vodenice 6. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Kašča z letnico 1896, Matija Sintič, Prušnja vas 9. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Kašča, prednja fasada, tloris. Lastnik Matija Sintič, Prušnja vas 9.
1.8.1956
"Hambar" (kašča) s prešo ob koncu, Janez Stopar, Vrtača 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31...
1.8.1962
Herblanova kašča, Franc Herblan, Žerovnica 42. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.1.1970
Potoki 11, pri Žirovnici, kašča z letnico 1537. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Brode v Poljanski dolini, Urbanova kašča. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Martuljk 25, Robičeva kašča (kamnoseški znaki nad vrati). Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.8.1959
"Klet" (kašča s freskami), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16-...
1.8.1959
"Kaša" (kašča), Kanji Dol 4, pri Trčku, Rudolf Trček. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Klet (kašča): 1 tloris, 1 fasada, 1 situacija. Lastnik Peter Kogej, Vogalce, Vojsko 72, klet na...
1.8.1959
"Klet" (kašča s freskami), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16-...
1.8.1959
"Klet" (kašča s freskami), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16-...
1.8.1959
"Klet" (kašča s freskami), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16-...
1.1.1970
Martuljk 25, Robičeva kašča (kamnoseški znaki nad vrati). Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Kašča iz okrog 1530. leta, Martuljk 25. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Kašča iz okrog 1530. leta, Martuljk 25. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Potoki 11, pri Žirovnici, kašča z letnico 1537. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.8.1962
Žerovnica, Lunkova kašča z letnico 1854. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Del Lekanove kašče z let. 1767 nad vrati. Kašča je stala v skednju, ki so ga podrli, Podgora. Teren...
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, kašča (detajl nad vrati z napisom). Teren 20...
1.7.1963
Hudinja 17, Boštonel- Kušov, kašča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Povirkova kašča, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zbičajnikova kašta (kašča), Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 17, Boštonel- Kušov, kašča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 28, pri Pobirk, zidana kašča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Beškovnikova kašča z let. 1814, Konrad Kušar, Hudinja 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, Skomarje 28, pogled na kaščo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, Skomarje 28, pogled na kaščo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Beškovnikova kašča z let. 1814 s spodnje strani, Konrad Kušar, Hudinja 17. Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, pogled na kaščo, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Hudinja 17, Boštonel- Kušov, kašča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, pogled na kaščo, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.8.1962
Zidana kašča, Janez Kandere, Šmarata št. 26. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Herblanova kašča, Franc Herblan, Žerovnica 42. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Žerovnica, Lunkova kašča z letnico 1854. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Herblanova kašča, Franc Herblan, Žerovnica 42. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.7.1963
"Pri Bovirk", Hren Ludvik, pogled na kaščo, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Kašta (kašča) pri Zbičajniku (za žito in preužitkarje), Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Vhod v Beškovnikovo kaščo z let. 1814, Konrad Kušar, Hudinja 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
14.7.1963
Napis nad vrati kašče, skica, Skomarje 17, pri Beškovniku.
1.7.1963
Kašča na Kavšej?, Skomarje 43. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pobirkova "kašta" (kašča), Hren Ludvik, Skomarje 28. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.6.1964
Ančnikova kašča, leta 1891 so ji pridružili pod (pod skupno streho). Kašča je baje še iz turških...
1.8.1959
Trčkova kašča ("kaša"), Kanji Dol 4. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959)...
F0000041
Kašča, krita s slamo, Gorenjska.
01.05.1975
630:LJU;F-0001577/I
Napis na kašči (kašča iz leta 1856), Ranz, Zelen Breg 11, nad Ravnami. Teren I - Koroška, Štajerska...
01.05.1975
630:LJU;F-0001576/I
Napis na kašči (kašča iz leta 1856), Ranz, Zelen Breg 11, nad Ravnami. Teren I - Koroška, Štajerska...
630:LJU;F-0001574/I
Križani na kašči, Šentanel nad Ravnami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001573/I
Križani na kašči, Šentanel nad Ravnami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001495/I
Kašča in del hiše z ognjiščem na trgu v Ljubnem (nasproti zadružnega doma). Teren I - Koroška,...
01.12.1972
630:LJU;F-0001494/I
Del rezljanega ganka na kašči poleg hiše z ognjiščem na trgu v Ljubnem (nasproti zadružnega doma)...
01.12.1972
630:LJU;F-0001493/I
Kašča poleg hiše z ognjiščem na trgu v Ljubnem (nasproti zadružnega doma). Teren I - Koroška,...
01.12.1972
630:LJU;F-0001484/I
Kašča "pri Kosi", Radmirje 19. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.12.1972
630:LJU;F-0001483/I
Kašča "pri Kosi", Radmirje 19. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.12.1972
630:LJU;F-0001477/I
Stara lesena kašča, Radmirje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.05.1975
630:LJU;F-0001578/I
Kašča iz leta 1856, Ranz, Zelen Breg 11, nad Ravnami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.05.1975
630:LJU;F-0001579/I
Rozeta na kašči (kašča iz leta 1856), Ranz, Zelen Breg 11, nad Ravnami. Teren I - Koroška,...
01.05.1975
630:LJU;F-0001580/I
Kašča iz leta 1856, Ranz, Zelen Breg 11, nad Ravnami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001655/I
Kašta (kašča) z letnico 1737, Pšeničnik Marija, Zelen Breg 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.07.1975
630:LJU;F-0001654/I
Hirazova kašča, konec 18. stoletja, Zelen Breg 16. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1976
630:LJU;F-0001603/I
Kašča, Ranc. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1976
630:LJU;F-0001602/I
Janeževa kašča, Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1976
630:LJU;F-0001601/I
Janeževa kašča, Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.05.1975
630:LJU;F-0001585/I
Križi na kašči, pribijajo jih za Sv. Tri kralje (kašča iz leta 1856), Ranz, Zelen Breg 11, nad...
01.05.1975
630:LJU;F-0001584/I
Križi na kašči, pribijajo jih za Sv. Tri kralje (kašča iz leta 1856), Ranz, Zelen Breg 11, nad...
01.05.1975
630:LJU;F-0001583/I
Križi na kašči, pribijajo jih za Sv. Tri kralje (kašča iz leta 1856), Ranz, Zelen Breg 11, nad...
01.05.1975
630:LJU;F-0001582/I
Kašča iz leta 1856, Ranz, Zelen Breg 11, nad Ravnami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.05.1975
630:LJU;F-0001581/I
Napis na kašči (kašča iz leta 1856), Ranz, Zelen Breg 11, nad Ravnami. Teren I - Koroška, Štajerska...
01.12.1972
630:LJU;F-0001476/I
Stara lesena kašča, Radmirje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001475/I
Stara lesena kašča, Radmirje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
Porušena "zidanica" (kašča) pri hiši št. 22 - pri Pocimprovih. Teren 33 - Postojnsko,...
"Zidanica" (kašča) ob hiši št. 21 - pri Bukovčevih. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
Kašča pri hiši št. 18 - pri Gregcovih. Primerjava s podobnimi kaščami iz obdobja 19. stoletja v...
1.9.1980
Lesena kašča ob hiši št. 23 je eden od redkih primerov te vrste, ki se je do danes ohranil...
1.9.1980
Lesena kašča ob hiši št. 23 je eden od redkih primerov te vrste, ki se je do danes ohranil...
1.9.1980
Kašča ob hiši št. 23. Značilna kašča tega področja (primerjava s kaščami v Gorenju in Belskem), ki...
Gospodarsko poslopje, kašča.
1.8.1959
Klet (kašča), spodaj kovačija. Nad vrati odprtina za dim, "u Gač?nk" (Skok Andrej) (spada...
1.8.1959
"Klet" (kašča s freskami), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16-...
1.8.1959
"Klet" (kašča s freskami), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16-...
1.9.1980
Kašča ob hiši št. 23. Značilna kašča tega področja (primerjava s kaščami v Gorenju in Belskem), ki...
Porušena "zidanica" (kašča) pri hiši št. 22 - pri Pocimprovih. Teren 33 - Postojnsko,...
1.7.1980
Kašča, Razdrto št. 41. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
01.09.1960
630:LJU;F-0000735/I
Kašta (kašča), Zgornje Javorje 25, pri Piku (pošta Črna na Koroškem). Teren I - Koroška, Štajerska...
630:LJU;F-0000534/I
Kašta (kašča) s prešo. Na strehi kukrle. Šmarjeta pri Pliberku, pri Kosu. Teren I - Koroška,...
01.02.1955
630:LJU;F-0000302/I
Kašta (kašča) pri Kosmaču, Luče 9 (Konjski vrh). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1954
630:LJU;F-0000208/I
Kašta (kašča), Topla 3 pri Črni na Koroškem, pri Burjeku. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000207/I
"Ašča" (kašča), Stari Grad 10 nad Ločami pri Baškem jezeru. Teren I - Koroška, Štajerska...
01.10.1954
630:LJU;F-0000200/I
"Kaša" (kašča), Lobnik 26, Vivoda. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.01.1938
630:LJU;F-0000108/I
Kašča in sušilnica pri Pristovniku v Kortah (Koroška), v NOB požgana. Teren I - Koroška, Štajerska...
Kašča z let. 1724. Velike Češnjice 1.
1.9.1980
Kašča ob hiši št. 23. Značilna kašča tega področja (primerjava s kaščami v Gorenju in Belskem), ki...
Kašča pri hiši št. 18 - pri Gregcovih. Primerjava s podobnimi kaščami iz obdobja 19. stoletja v...
28.8.1959
Kašča: 3 fasade, 2 tlorisa. Lastnik Rudolf Trček, "pri Trčku", Kanji Dol 4...
Lesena enonadstropna kašča, ki je ne uporabljajo več in jo sedanji gospodar (zg. Skoparnik) imenuje...
1.8.1948
Žerinova kašča, Št. Jurij 11, M. Jeršin. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Zidana kašča, Franc Pečnik, Gradež 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Kašča, nadstropna, Medvedica 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Notranjost kašče (let. 1816) pri Tratniku, Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Kašča, obita z deskami, Velike Lipljene 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Pri Šklajberjovih, kašča, Gradež 3.
1.8.1948
Kašča, Pece 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Tratnikova kašča. Lastnik Dolinšek Jože, Vino 10.
1.8.1948
Kašča z letnico 1816, pri Tratniku, Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Kašča, Rožnik 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Kašča in pod (skedenj), Pece št. 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Žerinova kašča. Lastnica Marija Jeršin, pri Žerinu, Šentjurij 11.
1.8.1948
Kašča, Uršula Dolinšek, pri Tratnik, Vino št. 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
Hram je last Melher Matije, ki ga je sam napravil. Sezidan je iz armiranega betona in služi za...
Lesena enonadstropna kašča, ki je ne uporabljajo več in jo sedanji gospodar (zg. Skoparnik) imenuje...
Enonadstropna kašča pri Štucu v Draščah. Tudi na podstrešju je prostor, v katerega morejo...
1.8.1951
Kašča na "ispi" v Melvičah pri Lavrču. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
Pečarjeva "kašča". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 375 (...
1.8.1948
Kašča- dvojna. France Štrukelj, Podgorica št. 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Kašča (dvojna, 300 let), Dremelj Jože in Škerjanc Franc, skupna: Udje 16 in 10. Teren 1 - Št. Jurij...
1.8.1948
Kašča, sedaj stanovanje, Leopold Šmuc, Male Lipljene 16. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8...
1.8.1948
Kašča in pod (skedenj), Pece št. 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Pri Dolinarju, klet, kašča. Lastnik Jeršin, Medvedica 3.
1.8.1948
Zidana kašča, Mehle, Ponova vas 12. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1954
Klet. Plužnje, Jereb Frančiška, pri Tonet.
15.8.1950
Mačkova kašča, Sad 8. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.
15.8.1950
Kašča, pollesena, polzidana, Št. Pavel 3, Novak Jože. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
15.8.1950
Kašča- Cemtova- zraven cerkve v Velikih Češnjicah. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
Kašča, pri Zimci, Mali Vrh 5. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kašča, Peč 1 (na notranji strani vrat napis). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
Kašča z letnico 1778, Dolenja vas 2, pri Štefanovih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
1.8.1949
Zidana kašča, Paradišče 5, pri Kržolovih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Troščine, Špaja vas 8, vrhhlevna kašča, pri Štrusi. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-...
1.8.1949
Kašča, Tlake, pri Lorenc. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Zimčeva kašča, Mali Vrh 5.
15.8.1950
Kašča, datirana z letnico 1724, Velike Češnjice 1, pri Mežnarju. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
Kašča (tloris, fasada). Lastnik pri Mežnarju, Velike Češnjice 1.
Kašča, Zaboršt 13, pri Požešu, Balant J. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
31.8.1954
"Lajdən" (stranišče na prostem). U Štulc, Pečine...
1.8.1955
Štenge (stopnice) za v "kambrin" (= kambra za shranjevanje žita), pri Lukovih, Tatre...
15.8.1952
Kašča poleg štale (hleva) (na koncu svinjaki), Bambič Franc, Šentjernej 48. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Kašča z letnico 1858, Gorenja Stara vas 11.
15.8.1952
Tomičeva kašča (desno), del svinjaka (levo), nad svinjakom "kurjak", Dolenja Stara vas 25...
15.8.1950
Dve kašči in drvarnica, Breg 1, pri Štangarji. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Kašča, ki jo zdaj uporabljajo za shrambo slame, z lupo, Podboršt 9, pri Drašli. Teren 5- Št. Vid...
15.8.1950
Kašča, pri Zorčki, Podboršt 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-...
15.8.1950
Grdenova kašča, Dob 20. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
15.8.1950
Kašča z lopo, Dob 19, pri Žerjavovih. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
Kašča z letnico 1778, Dolenja vas 2, pri Štefanovih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
1.8.1951
Lesena "kašča" s podzidano kletjo pri Pložejču. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
1.6.1964
Del strehe na Lukatovi kašči, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.1.1960
Zadnikova kašča: 3 fasade, 1 tloris. Lastnik Ivan Zadnik, Male Lašče 33.
1.1.1960
Kajža: 4 fasade, 1 tloris. Lastnik Alojz Jančar, Podhojni hrib 8.
1.1.1960
Kašča z letnico 1826, spodaj "keudr" (klet). Lastnik Jože Perhaj - pri Žužku, Prazniki 4...
1.1.1960
Prlesnikova vrhkletna kašča. Lastnik Anton Perhaj, Male Lašče. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.8.1961
Kašča, spodaj klet. Lastnica Rozalija Koren - "na Oknberk", Hom 30. Teren 18 - Šentrupert...
30.8.1961
Gačnikova kašča z letnico 1808: 4 fasade, 2 tlorisa, 1 prerez, 2 detajla. Lastnik Vinko Gačnik,...
1.8.1961
Peterlinova kašča z letnico 1813 v Hrastnem (zaselek Zagrad). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (...
30.8.1961
Bartolova kašča (bajta): 4 fasade, 1 tloris. Lastnica Juljiana Bevc, Brinje 36.
1.8.1961
Kašča z letnico 1832 (spodaj klet). Lastnik Jože Brcar - pri Jožmanu, Hom 5. Teren 18 - Šentrupert...
2.10.1951
Gospodarsko poslopje v Spodnjem Trebelnem (Tomejčevo). Kombinacija: kašča s kolarnico in skednjem (...
1.1.1960
Kašča. Lastnik pri Zadneki, Male Lašče 33. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
Kašča pri Žužku, Prazniki 4. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Del dere, Medvedjek 4. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega...
1.6.1964
Lukatova kašča, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Rotarjeva kašča, pred njo gospodar s "krovško dilo", Laporje. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Kašča ob hlevu, Lunder, Staro Apno 7, pri Mežnarju. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij...
1.6.1964
Lukatova kašča, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Kašča, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Kašča z letnico 1817, pri Gorenčku, Marija Koprivec, Male Lipljene 23. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Kašča. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Ančnikova kašča, leta 1891 so ji pridružili pod (pod skupno streho). Kašča je baje še iz turških...
1.1.1960
Kašča. Lastnik Ivan Zadnik, Male Lašče 33. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
Kašča. Lastnica Terezija Otoničar - pri Jaklovci, Dolnje Kališče 2. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
30.10.1951
Kašča. Lastnik Anton Nahtigal, Trebelno 2.
2.10.1951
Andrejčkovo gospodarsko poslopje; kašča s kevdrom (kletjo) in podstrešjem za seno in razno; spredaj...
28.8.1957
Kašča, fasada in dva tlorisa. Lastnica Marija Štik, pri Zavrhuščekovih, Reber 27.
Kajža in kašča, pri Šupčovih, Vrh 5, Franc Zaletel. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Kašča. Lastnica Frančiška Žnidaršič, pri Mohorički, Malo Lipje 4.
28.8.1957
Detajl kašče (vhod), Franc Zaletel, Vrh 5, pri Štupčov?h.
28.8.1957
Kašča, dve fasadi in dva tlorisa. Lastnica Jožefa Kocjančič, pri ta mladem zidarju, Velike Rebrce 7.
28.8.1957
Kašča: tri fasade, tloris in dva detajla. Lastnik Miha Blatnik, pri Kopitarju, Gradenc 12.
28.8.1957
Znaki nad vrati kašče, Gornji Križ.
Vhod v kaščo (nad vrati letnica 1781), pri Šupčovih, Vrh 5, Franc Zaletel. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Kašča. Lastnik Franc Zaletel, pri Štupčkovih, Vrh 5.
1.8.1957
Mišmaševa kašča, Miroslav Čampel, Gradenc 14. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Mohoričkova kašča, narejena iz brun (dvocelična), prvi prostor kamra, drugi kašča. Frančiška...
1.8.1957
Kašča, Velike Rebrce 2. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Detajl z vrat kašče, Malo Lipje 4, Frančiška Žnidaršič, pri Mohorički.
30.10.1951
Kašča: 4 fasade, 2 tlorisa. Lastnik Rudolf Nahtigal, Trebelno 32.
Kašča, Vrh 3, Anton Kocjančič, pri Brlanovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Kašča pri Sabenkov?h, Andrej Markelc, Gradenc. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Opuščena cerkvena kašča iz leta 1731 v Plešivici. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Kašča, spodaj prostor za shranjevanje plugov, Pečjak Felix, Gradenc 24, pri Vedeževih. Teren 14-...
28.8.1957
Prednja stran kašče, Kutnar Jože, Gornji Križ 14.
Mihetova kašča, Miha Pečjak, Plešivica 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Kašča z let. 1754. Lastnica Marija Boldan, pri Furmanov?h, Valična vas 15.
1.8.1957
Korletova kašča, Gornji Križ. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Kašča. Lastnik Miha Blatnik, pri Kopit?r, Gradenc 12.
1.8.1951
Kašča iz lesa brez podzidane kleti pri Pavelnovcu, Rut št. 8. Iz fototeke študentskih ekip...