Subscribe to RSS - Kokošnjak

Slovenski etnografski muzej

Kokošnjak

1.1.1949
Kurnik. Lastnik Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
31.8.1955
Kurnik, Račice 85.
31.8.1955
"Gnezdu za kokoši" in "čürnik" (kurnik), Gabrk 2, pri Bariševih (zdolnih)...
1.1.1948
Kurnik. Lastnik Janez Javonik, Podgorica 2.
28.8.1957
Hrastove štengce (stopnice) na kur?nco (kokošnjak) za kokoši, ob svinjaku z detajlom, Gornji Križ 6...
2.10.1951
"Kur?nca" (kokošnjak) - pletena, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
30.10.1951
"Pletur za kure" (kokošnjak), Veliki Kamen 24...
1.1.1956
Kurje štengce, Sintič Martin.
4.10.1965
Kurnik pri Žugljevih. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z ekipo od 4...
1.8.1958
Kur?nk (kurnik) za kokljo in piščeta, Slap 6, pri Gvardjančiču. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kur?nik (kurnik) za kokljo in piščeta, Slap 6, pri Gvardjančiču. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kurnik (detajl), pri Jahemi, Goče 37.
6.4.1976
Naselje zajcev in "kur" (kokoši) v hribu ob "prhausu" (rudarska hiša) ob...
6.4.1976
Naselje zajcev in "kur" (kokoši) v hribu ob "prhausu" (rudarska hiša) ob...
31.7.1953
Kurnik iz "kauceu", Hruševlje 12. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
Kurnik iz "kaucou", Mavrič Jože, Šlovrenc 15. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
15.8.1952
Šupa (spletena) za kure (za hišo), pri Frankotu, Gor. Vrhpolje 60. Teren 9- Šentjernej na...
1.7.1950
Štaleta za kokoši, Krmci 55, pri Rožanu.
15.9.1949
"Kažeta" za kokoši, Dvori 116, Lah Karel. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Kokošnjak, zidan, pr' Štalirja, Dvori pri Sv. Antonu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
1.1.1950
Kurnik (kokošnjak, deska za kokoši). Lastnik Jože Novak - pri Drku, Šentpavel 3.
3.8.1951
Kokošnjak. Lastnik pri Fajmnek, Robidišče 37.
3.8.1951
Kurnjek (kokošnjak). Podbela 54.
3.7.1951
Kokošnjak, ograjen s plotom; Kred št. 29, pri Blažinku. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
"Kolet" (kokošnjak) za kokoši. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Kokošnjak (kurnjek). Lastnik pri Lukčuk, Podbela 4.
3.8.1951
Kokošnjak. Lastnik Jožef Cenčič, Robidišče 24.
3.7.1951
Kolet (kokošnjak) za kokoši. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
31.7.1952
Stopnice (štenge) za v kurnik. Lastnik Anton Kravanja, Na skali, Soča 57.
31.7.1952
Stopnice (štenge) za kokoši. Lastnik Tomaž Kavs, Soča 78, Vrsnik.
1.10.1972
Jeseni, ko zori grozdje, zaprejo kokoši v "kobačo", Slavinec Marija, Jeruzalem 4. Teren...