Subscribe to RSS - Hram, zidanica, klet

Slovenski etnografski muzej

Hram, zidanica, klet

4.10.1965
Dve zidanici pred vasjo Drašiči (lastnika iz vasi Svržaki pri Metliki). Teren 22 - Drašiči, Bela...
1.1.1956
Znak nad vrati v vežo.
1.1.1956
Hram v Vrhu pri Črneči vasi 18, Kvartuh Janez.
1.1.1956
Vrata na štekelj v hram.
1.8.1956
Hram pod Velikimi Vodenicami, last Cvelbarjev iz Malenc. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Hram. Lastnik Jože Jenškovec, Zaboršt 2.
1.1.1956
Cvelbarjev hram iz Malenc.
1.1.1956
Znak nad vrati v hišo.
1.8.1956
Zidanica (iz kamna) in hram (iz lesa) na Černeškem Vrhu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Hram na Vrhu, fasada prednja, fasada stranska, tloris. Janez Kvartuh, Črneča vas 18.
1.1.1956
Stara lesena ključavnica na vratih hrama.
1.1.1956
Znak nad vrati poda, Sintič Martin, pri Rihterju.
1.1.1956
Hram v Jablanici fasada prednja, fasada stranska, tloris, prerez ostrešja. Jože Jenškovec, Zaboršt...
1.1.1956
Znak nad vrati hrama.
1.1.1956
Znak na tramu v hiši.
1.8.1956
Hram na Černeškem vrhu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Hram, prednja fasada, tloris. Lastnik Anton Jordan, Malence 6.
1.8.1956
Hram, last Ivana Goltes, Malence 11 (hram je v Jablancah). Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Hram, Anton Jordan, Malence 6.
1.1.1956
Pogled v hram, Klemenčič Jože, Oštrc 12.
1.8.1956
Hram, star cca. 100 let, narejen iz enega kostanja. Stoji na pobočju nad cesto Oštrc - Černeča vas...
1.8.1956
Barbičev hram na Černeškem vrhu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Hram z lopo, Jablance. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
Zidanica: 3 fasade, 1 tloris. Lastnik Jože Možina, Draga pri Šentrupertu 15.
1.8.1961
Lesen hram spredaj. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
30.8.1961
Gričarjeva zidanica: 3 fasade, 1 tloris. Lastnik Gričarjevi v Aplenku.
1.8.1961
Star opuščen lesen hram nad Zagradom. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Stara klet na Veseli Gori. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Gačnikov hram (detajl) v Malih Selih (lastnik iz Zagrada - Hrastno). Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
Pleten oboj na zidanici v Malih Selih.
30.8.1961
Hram v Malih Selih: 3 fasade, 1 tloris, 1 detajl. Lastnik Jože Brcar, Vrh.
1.8.1961
Gričarjeva zidanica v Aplenku. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.10.1951
Vrata znotraj hrama. Brezovica 19.
1.8.1961
Zidanici na Aplenku (nad vasjo Ravnik). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Kovačičeva zidanca v Malih Selih. Lastnik Franc Kovačič, Vrh. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (...
1.8.1961
Gačnikov hram v Malih Selih (lastnik iz Zagrada - Hrastno). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1...
1.8.1961
Lesen hram s strani. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
Ivanščeva zidanica v Kroharjih. Lastnik Anže Potrbujes, Zabukovje. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Star lesen hram v Malih Selih. Lastnik Jože Brcar, Vrh. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
1.8.1961
Kurentova zidanica v Malih Selih (lastnik iz Kamnja). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
"Oboj" na "lopi" zidanice (zidanica s konca), delano leta 1938 v Malih Selih...
1.8.1961
Gačnikov hram (detajl) v Malih Selih (lastnik iz Zagrada - Hrastno). Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Lesen hram. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Zidanica na Aplenku (nad vasjo Ravnik). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.10.1951
Zidanica, v razpadajočem stanju, delno podrta, tloris. Lastnik Pucelj iz Martinje vasi. Gorenje...
5.10.1965
Zidanica pri Žugelj Francu, Dobravice 10. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
1.1.1912
F0000349
Zidanica, pri Semiču, Bela krajina. Fotografirano v letu 1912.
01.07.1949
630:LJU;F-0000079/I
Kleti v goricah, Filovci, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000078/I
Klet v goricah, Filovci, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000077/I
Klet v goricah, vrata v hlev in pojata, Filovci, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000076/I
Klet v goricah, Filovci, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000075/I
Kleti v goricah, Filovci, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000046/I
Klet, Bogojina (Velebiri Štefan). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000034/I
Klet, Gutman Andreja, Bogojina 89. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
06.07.1913
SEM;F-0004056
V ospredju Mužikova (iz Žič) vinogradniška zidanica. Na fotografiji označena tudi Vidalekova klet,...
21.10.1923
SEM;F-0002375
"Gorca" - vinski hram nad vinogradom, lastnik Franc Jevšinek. Sv. Primož 37, Grobelno,...
01.07.1949
630:LJU;F-0000080/I
Klet v goricah, Filovci, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000082/I
Klet v goricah, Bogojina, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
1.1.1912
F0000234
Zidanica pri Mihelič v Semiču, Bela krajina. Fotografirano v letu 1912.
1.1.1912
F0000229
Miheličeva zidanica, Kot pri Semiču, Bela krajina. Fotografirano v letu 1912.
01.01.1965
630:LJU;F-0001168/I
"Preški hram" - vinska klet. Spodaj je "pivnica" s sodi, Paradiž, Haloze. Teren...
01.01.1965
630:LJU;F-0001167/I
Cimpran hram z zatrepom in svisli, Paradiž, Haloze. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1965
630:LJU;F-0001162/I
"Hram" - stanovanjska hiša, cimprana "na vogliče", Paradiž, Haloze. Teren I -...
01.01.1965
630:LJU;F-0001161/I
Cimpran hram - stanovanjska hiša "na vogliče", Paradiž, Haloze. Teren I - Koroška,...
01.07.1949
630:LJU;F-0000087/I
Klet brez oken, lastnik Franc Grlec, Pretoča 61, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000084/I
Klet v goricah nad Dolnjo Lendavo. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000083/I
Župnijska klet v goricah, Bogojina, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
23.08.1920
SEM;F-0002374
Kavranov vinski hram na Mali Pleševici.
SEM;F-0002212
Hram v okolici Laškega.
1.9.1980
Bukovje št. 17 - "zidanica" za žito, v pritličju je "hram" za krompir. Stara...
1.4.1979
"Klečaja z gatrom" (lesena klet za vino z mrežastimi zunanjimi vrati in polnimi...
1.4.1979
Lačnekova lesena klet za vino (zadnja ohranjena), Rožički Vrh. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.4.1977
Klet pri Geršak Jožetu, Kunšperk št. 1. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Klet pri Geršak Jožetu, Kunšperk št. 1. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.1.1971
Vhod v "pevnico" pod kletjo, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.7.1971
Vhod v "jamo" (klet), Bogojina. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
28.8.1959
Klet: 4 fasade, 2 tlorisa, 3 freske, Podobnik Adolf, Za klaužam, Vojsko 9.
4.10.1965
Starihova zidanica, stara 115 let, Franc Stariha, Drašiči 46, pri Klopčarju. Teren 22 - Drašiči,...
4.10.1965
Kolečeva zidanica v vinogradu, Dako Milčinovič, Drašiči 38. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina...
1.4.1979
Lačnekova lesena klet za vino (zadnja ohranjena), Rožički Vrh. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.4.1979
Lačnekova lesena klet za vino (zadnja ohranjena), Rožički Vrh. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
13.10.1972
Stara opuščena "klet" v vinogradu, Žerovinci. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
13.10.1972
Stara opuščena "klet" v vinogradu, Žerovinci. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.1.1972
Omarici v "drugi kleti", Plešivica 33, Ivančič Franc. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.8.1958
Rodmanov hram, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Rodmanov hram, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Hram: 3 fasade 4, 4 detajli. Rodmanov hram, Antonija Marc, pri Rodmanovih Lozice 7.
1.4.1979
Lačnekova lesena klet za vino (zadnja ohranjena), Rožički Vrh. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
Vinska klet na Kapeli v Slovenskih Goricah. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.4.1979
Lačnekova lesena klet za vino (zadnja ohranjena), Rožički Vrh. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
4.10.1965
Plutova zidanica, prizidana veranda in soba za goste, Martin Plut, Drašiči 48. Teren 22 - Drašiči,...
1.11.1953
Dve kleti pod isto streho, od katerih je leva Omevčeva z lopco in po zidavi starejša; druga desno...
30.7.1954
"Kolona" (steber) in velb v hramu pri Graparju. Peternel Peter. Dolenji Novaki 11. Teren...
30.7.1954
Klet (spodaj hram) z druge strani, Pečine 9. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Stara lesena klet v Plužnjah, Oblak Miha, Plužnje 21. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Lesena "klet", Police. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Klet, spodaj hram, Bukovski Vrh. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Klet, spodaj hram, Otalež " na Poklon", Čerin Janez. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
31.8.1955
Detajl iz stare hiše (levo vhod v hram), Podgrad 85, pri Vidanjovih, Šajuna Jakob.
"Zidanica" (prizidek k hiši), služi za hram. Zidanica je kmetova, prizidana h Ikovi hiši...
31.7.1953
"Hram" (hiša, skedenj in štala- hlev), Simčič Rudolf, Vedrijan 52. Teren 10- Goriška Brda...
30.7.1954
Grudnova stara klet (spodaj hram), ima "grušt na škarje", Prapetno 33. Teren 11-...
31.8.1954
Klet z letnico 1645: klet v perspektivi, situacija in detajl vrat. Lastnica Frančiška Jemec -...
Močilnik Ana sedi "za kletjo" na durih, ki vodijo "na prešno". Iz fototeke...
1.11.1953
Dve kleti pod isto streho, od katerih je leva Omevčeva z lopco in po zidavi starejša; druga desno...
31.8.1954
Klet: južno lice, zahodno lice, tloris hrama, kleti, detajla. Lastnik Miha Oblak - pri Ronen,...
Kmetova lesena klet, ki jo sedaj "prezidavajo" v stanovanjsko hišo. Planina. Teren 11-...
30.7.1954
Požgana klet velikega kmeta (spodaj hram, zgoraj klet), Zajc Ciril, Otalež 13. Teren 11-...
31.8.1954
Klet: severozahodno lice, severovzhodno lice, tloris kleti, detajl vrat (l. 1680). Lastnik Vincenc...
30.7.1954
Klet "u Robu", Klemenčič Kristina, Zakraj 6. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Klet (spodaj hram), Pečine 9. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
"Klet" (zgoraj klet, spodaj hram). Feltrin Dominik, Kojca 46, "u Pstin". Teren...
31.7.1953
Zadružna klet v Fojani (klet spodaj, zgoraj maščilnica za grozdje "folandur"). Teren 10-...
31.7.1953
"Hram" (hiša) od zadaj. Bučinel Anton, Višnjevik 24. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
"Hram" (gospodarsko poslopje) Jožefa Polenčiča iz Fojane (štala- hlev, senik in svinjski...
15.8.1952
Zidanica na Tolstem Vrhu. Last: Martin Lenčič, Tolsti Vrh 12. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
Medletova zidanica, Medle Franc, Dolenji Suhadol, Tolsti Vrh. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
1.7.1952
Planina Dupla. Hram - vhod. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Planina Dupla. Hram - vhod. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Planina Dupla, gudrt. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
15.8.1950
Šimenčeva zidanica pri Trbincu (vinograda zdaj ni več). Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
15.8.1950
Steklasa pred zidanico na "Lozih" v roki drži zajemalko iz buče. Teren 5- Št. Vid pri...
1.7.1949
Vinska klet (Kandva). Lastnik pri Siučku.
1.7.1950
Ut (pod utom) z voknom (oknom), Pomjan 10, Peroša Jože. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar...
15.8.1952
Jančarjeva zidanica na Tolstem Vrhu (Bičevje), lastnik iz vasi Leskovce. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Jurg?lnov hram. Tolsti Vrh (Globoko).
31.7.1953
"Hram", Alojz Markočič, Šlomberk 5. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
"Hram" (hiša) od spredaj. Bučinel Anton, Višnjevik 24. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.8.1953
Klet. Plešivo 9, pri Ninču.
15.9.1952
Hram - tloris, fasada. Drča.
15.8.1952
Hram na Tolstem Vrhu. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Lazarjev hram v Stari vasi 12. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.9.1952
Hram - tloris, fasada. Lastnica Ana Bratovšek, Vratno 21.
15.8.1952
Janezkov hram na Tolstem Vrhu (Globoko), Janez Šušteršič, Pristava. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Jurgaličev hram na Pleterskem hribu- obit s slamo, da je poleti hladneje, pozimi topleje. Jurgalič...
Tloris kleti. Lastnica Štubelj Ana, Podgorica 6.
Skupina nekdanjih zidanic, sedanjih stanovanjskih stavb pod nogradi (vinogradi) Iz fototeke...
30.10.1951
Dvojna zidanica: tloris, Gorenje Laknice 32. Lastnik Pucelj iz Martinje vasi. Stavba v razpadajočem...
2.10.1951
Šetinova zidanica iz Mokronoga, prezidana v stanovanje, Sv. Vrh. V hiši so najemniki. Teren 6-...
30.10.1951
Hram, Brezovica 19.
30.10.1951
Gospodarsko poslopje: tloris. Lastnica Ana Magolič, Sv. Vrh 22 - "Na Brezovcu"...
2.10.1951
Razpadajoč hram na Brezovcu (Zgornji Lakenc). Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (...
30.10.1951
Hram na Brezovcu: 1 tloris, znak nad vrati. Lastnica Marija Arko, Dolenje Laknice 26.
30.10.1951
Hram: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 detajl. A, 2 detajla b, Dolenje Laknice "Skurševec...
30.10.1951
Zidanica. Lastnica Frančiška Zaman, Spodnja Priča.
30.10.1951
Zidanica, predelana v hišo. 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 skica objekta. Lastnica Alojzija...
2.10.1951
Zidanica Janeza Dolenška. Zaselek Skurševec, Spodnji Lakenc. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica...
30.10.1951
Bajkova zidanica: 4 fasade, 1 tloris, Sv. Vrh - "Na Spečnu"...
2.10.1951
Star hram (zgoraj hram, spodaj zidanica), last: polovica od Mikca, polovica od Žibreta Martina...
2.10.1951
Lesen hram, star okoli 100 let. Pri Zorčevih, Ana Zupančič, Sv. Vrh 22- na Spečnu. Teren 6-...
30.10.1951
Hram: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, Lastnica Marija Arko, Dolenje Laknice 26.
30.10.1951
Hram, Skuševec nad Dolenjimi Laknicami
2.10.1951
Dvocelično stanovanje nad zidanico, Skurševec, Trščina 7 (pri Spodnjem Lakencu). Teren 6- Mokronog...
30.10.1951
Dva hrama z votivne slike iz začetka 19. stoletja v cerkvi na Blečjem Vrhu.
30.10.1951
Zidanica: (zapuščena), 3 fasade, 2 tlorisa, Sv. Vrh - na Brezovcu, nekoč last Alojza Šetine iz Sv...
2.10.1951
Bajkova stara zidanica (lastnik Bajkov Pepi iz Sv. Vrha), Sv. Vrh, na Spečnu. Teren 6- Mokronog,...
30.10.1951
Hram na Skruševcu: 1 tloris, 1 detajl. Lastnik Zajc, Dolenje Laknice.
2.10.1951
Boljša zidanica, Sv. Vrh, last Žlajpah Toneta, Mokronog. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
30.10.1951
Zidanica na Dolenji Priči nad Gorenjimi Laknicami: 1 tloris. Datirana 1834. Lastnica Frančiška...
2.10.1951
Sv. Vrh 42, razpadajoč hram. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
30.10.1951
Zidanica: (zapuščena), 3 fasade, 2 tlorisa, Sv. Vrh - na Brezovcu, nekoč last Alojza Šetine iz Sv...
Hram v gori Lisec, last kmet Reze, Podšumberk 45. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Korletova zidanica iz Gornjega Križa v Brinovi Gori. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
P?zdirčova zidanica iz Prapreč v Brinovi Gori. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Amažnikova zidanica iz Gornjega Križa v Brinovi Gori. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Stara miza v hramu pod Šempavom, Stavča vas, lastnik "ta gorej Kout?r"...
28.8.1957
Korletov hram v Brinovi gori, 2 fasadi in 1 tloris, Novak Anton, Gornji Križ.
28.8.1957
Korletov lesen hram iz Gornjega Križa v Brinovi gori.
1.8.1957
Črčkova zidanica iz Dolnjega Križa v Brinovi Gori. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.11.1953
Tomaževa klet. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 688 (Šušteršičeva...
1.8.1957
Praznikova zidanica iz Vrhovega v Brinovi Gori. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Žigčova zidanica v Brinovi Gori. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
30.10.1951
Dvojna zidanica: tloris, Gorenje Laknice 32. Lastnik Pucelj iz Martinje vasi. Stavba v razpadajočem...
30.10.1951
Klet: (prej hlev), 1 tloris, Sp. Priča. Lastnik Metod Metelko, Gorenje Laknice 50.
30.10.1951
Gospodarsko poslopje: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 detajl. Lastnica Ana Magolič, Sv. Vrh 22...
30.10.1951
Skubicev hram: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 detajl. A, 2 detajla b, Dolenje Laknice "...
2.10.1951
Baletova zidanica na Sv. Vrhu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
2.10.1951
Hram z letnico 1808 in hišnim znamenjem, last Skubica iz Čelevca. Spodnji Lakenc - zaselek...
1.8.1957
Predelana zidanica v Brinovi Gori. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Hiša (sedaj hram), 2 fasadi in 1 tloris, Fabjan Ana, pri ta gorejih koutrovih, Stavča vas 16.
28.8.1957
Vrata na štek?l v hramu (nekoč stanovanjska hiša), pod Šempavom, last "ta gorej Kout?r",...
1.8.1951
"Šija", "velb" nad stopniščem, ki vodi z dvorišča v klet. Iz fototeke...