Subscribe to RSS - Etnolog 9/1 (1999)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 9/1 (1999)

Avtorica navaja nekaj temeljnih idej in semantičnih modelov, ki se kažejo v besednjaku in frazeol

Prisotnost motiva nasilne smrti v določenih otroških folkornih besedilih lahko predvideva magični

Iz ljudske kulture je razvidno, da je smrt glavni dogodek v človekovi usodi.

Ljudske opredelitve “dobre” in “slabe” smrti so povezane z opozicijo naravne in nasilne smrti.

Avtorica bo v članku pisala o “drugem svetu” iz dveh zornih kotov.

To proučevanje bo dopolnilo vedenje o smrti v ljudski kulturi.

Avtorica v članku prikazuje osnovno obdobje tranzicije v človeškem življenju – smrt – in bogastvo

117-126

Za današnje vsakdanje življenje sta značilna obstoj in praksa novih obredov, zlasti kadar se ti n

Avtorica opisuje obiskovanje grobov in skrb zanje v obdobju koledarskega leta in tudi v obdobju ž

145-162

V pričujočem članku avtorica preučuje različna ljudska verovanja in obrede, povezane s krsto, gro

205-215

Avtor v članku proučuje odnos prebivalcev Istre do smrti v času velikih epidemij 15. in 16.

247-252

Članek obravnava odnosa Zhuang Zi-ja in Lie Zi-ja do resnice na primeru njunih pojmovanj smrti in

339-347