Subscribe to RSS - Etnolog 8 (1998)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 8 (1998)

Orisani so ustroji kmečkih hiš in domov v medsebojnem odnosu s kompleksnimi družbeno/kulturnimi d

Članek v strnjeni vsebini obravnava pojav vključevanja etnologije v spomeniško-varstveno dejavnos

077-104

Avtor v svojem prispevku osvetljuje tip odprtega ognjišča iz konca prve polovice 20.

105-116

Vinogradniška zavetišča sodijo v tisto zvrst dediščine, ki jo imenujemo občasno naseljene stavbe

V prispevku je predstavljena podobarska delavnica Andreja in Ivana Cerarja v Mozirju - ena največ

Našteti predmeti iz kamna, kosti, gline in kovine so inštrumenti, ki se jim bosta morali v bodoče

Avtorica v članku razmišlja o možnosti vzpostavljanja etnološke profesionalne etike, predvsem pa

183-215

„Delaj mi pošliček, té boš ti moja vsikdar" - obljublja fant dekletu v porabski ljudski pesmi.

Razprava je posvečena Jalnovemu bohinjskemu opusu, v katerega je pisatelj vtkal žanre bohinjskega

225-248

Avtorja v tem prispevku Friderik Baraga specifično zanima s svojim človeškim profilom, ki ga skuš

251-265

Prispevek govori o prihodu in oblikovanju neevropskih zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju.

Etnografski predmeti, ki jih je Friderik Baraga leta 1837 podaril Kranjskemu deželnemu muzeju v L

Kot utelešenje kulturnih pomenov in vrednot so predmeti vedno igrali pomembno vlogo pri interakci

V pričujočem besedilu je objavljeno predavanje, ki je bilo prebrano na posvetovanju slovensk

423-440

Članek je posvečen stoletnici rojstva dr. Stanka Vumika.