Subscribe to RSS - Etnolog 11 (2001)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 11 (2001)

V sestavku so alpskoslovanska osebna imena rabljena kot vir o vrednotenju in družbenem odnosu do

Prispevek v prvem delu opisuje možno udeležbo žene v kaznivih dejanjih v mestu Piran po določilih

045-055

Prispevek skuša na podlagi arhivskega gradiva, ki ga hranita Arhiv Republike Slovenije in Zgodovi

Članek sledi s pomočjo tiskanih virov, feministične antropološke literature, empiričnih raziskav

069-090

Avtorica v besedilu analizira spomine iz knjižne zbirke Tako smo živeli, življenjepisi koroških S

091-126

Avtorica obravnava perice v vasi Boljunec pri Trstu, kjer so najdlje vztrajale s to uslužnostjo o

127-144

Položaj ženske na Bizeljskem in Kozjanskem v prvi polovici 20.

145-156

Razprava raziskuje posamezne in tipične pojave položaja žensk in njenih materialnih, socialnih in

Članek raziskuje podobe podsaharskih afriških žensk.

Avtor v prispevku predstavlja problematiko obrezovanja žensk oz.

V članku avtorica razmišlja o družinski fotografiji kot enem od virov pri raziskovanju različnih

197-221

V prispevku so s pomočjo dokumentarnega in slikovnega gradiva predstavljeni spomini štirih ljudi

225-250

Članek prinaša sistematičen pregled audiovizualnih zapisov vseh vrst o zgornjem delu Baške grape.

Prispevek govori o pripravah Slovenskega etnografskega muzeja na stalno razstavo, o lastnih in go

303-320