Subscribe to RSS - Etnolog 13 (2003)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 13 (2003)

V prispevku je Slovenski etnografski muzej umeščen med dve stvarnosti, med zgodovinsko življenje

Avtor poskuša z analizo najpomembnejših tekstov muzejskih sodelavcev kranjskega deželnega muzeja

059-095

Po avtobiografskih zapisih Rajka Ložarja, medvojnega upravnika Etnografskega muzeja v Ljubljani,

Besedilo o življenju in delu slovenskega folklorista in etnologa, akademika dr.

133-164

Prispevek predstavlja tekstilno zbirko Slovenskega etnografskega muzeja: kaj jo je oblikovalo, ka

165-179

V prispevku sta prikazana razvoj in delo kustodiata za gospodarstvo, promet intransport Slovenske

181-194

Kustodiat za socialno kulturo je bil v Slovenskem etnografskem muzeju osnovan v sedemdesetih leti

195-207

V prispevku avtorica predstavlja delovanje kustodiata za slovenske izseljence, zamejce, pripadnik

209-222

Članek govori o potrebi po spremembah muzejske zbiralne politike predmetov t. i.

V prispevku je prikazano delovanje pedagoško andragoškega oddelka Slovenskega etnografskega muzej

233-247

Članek predstavlja Hišni arhiv, ki se nahaja v dokumentaciji Slovenskega etnografskega muzeja.

Članek obravnava trinajst filmskih zapisov, ki jih je dr.

V članku so predstavljeni dokumenti, ki jih hrani arhiv Etnografskega muzeja v Beogradu in pričaj

Avtor v prispevku oriše zgodovino Slovenskega etnografskega muzeja pod vodstvom Nika Županiča, pr

Na podlagi razvojnih demografskih vzorcev z ozemelj s podobnimi družbenozgodovinskimi razmerami j

Članek opisuje magična dejanja zakopavanja raznih predmetov na zemljišče ali v objekte sovaščana

411-433

V članku avtor obravnava razvoj narodne noše na Slovenskem kot kostuma za posebne priložnosti in

435-468

Etnologi so doslej posegali že na prenekatero področje slovenskega izseljenstva.

469-484

Avtorica v članku predstavlja izsledke raziskave o poglavitnih značilnostih osmanskega urbanizma,

V članku so predstavljeni in analizirani podatki, ki so bili s pomočjo etnoloških vprašalnic zbra