Subscribe to RSS - Etnolog 5 (1995)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 5 (1995)

Primerjalno prikazana funkcija in tipologija sredozimskih mask v nasprotju z maskami predpustnega

013-049

Niko Kuret je leta 1957 ustanovil Odbor za etnografski film pri takratnem Slovenskem etnografskem

071-102

V besedilu Pastirji se vračajo (ali res?), v svojevrstnem epilogu knjige o ovčarstvu s selit

105-130

V članku Sejmi v Podsredi, ki je nastal kot rezultat sodelovanja na poletnem raziskovalnem t

Na temelju materialnih ostalin in pisnih virov je opravljena rekonstrukcija stanovanjskega s

Avtorica sooči teoretično opredelitev bivalne kulture, ki jo je priredila specifičnemu okolju štu

V članku avtorica kritično obravnava dosedanje interpretacije šeg z vodo v okviru pogrebnih šeg i

223-240

Antropološka znanost se v tridesetih letih radikalano oddaljuje od svoje naturalistične in m

241-253

Vsaka kulturna inovacija, ki dregne v dominantne (ljudske) kulturne vzorce, sproži javni odz

257-281

Pisec se v članku ukvarja z vlogo ekomuzejev v splošni zgodovini muzejev, z nastankom in razvojem

V stavbi Zgornja Rodovna št. 25 je bil v letu 1993 izvršen popis in izbor predmetov.

315-362

V sestavku so zabeležene nekatere zanimivosti o čaranju v Slovenski Istri, oz.