Subscribe to RSS - Etnolog 6 (1996)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 6 (1996)

V besedilu z naslovom Projekt, imenovan Slovenski etnografski muzej je z nekaterimi bistveni

017-058

V prispevku je predstavljen nastanek vinarskega muzeja v Ptuju.

079-091

Urbana etnologija nima točno določenega mesta v slovenskih muzejih.

Prispevek predstavlja časovni razvoj zamisli o muzejih na prostem pri nas vzporedno s strokovnimi

Edinstvena zbirka Rudolfa Krissa (1903-1973) o ljudskem verovanju Evrope je bila nanovo postavlje

125-147

Članek prinaša podatke o stanju muzejev na avstrijskem Koroškem.

149-162

Kot že sam naslov besedila "Potek raziskovalnega dela v vasi Globasnica na južnem Koroškem v Avst

Ob knjigi Sledovi časa - Bela krajina na razglednicah v letih 1895 do 1945 razkriva avtor s pomoč

181-196

V prispevku je na osnovi podatkov iz franciscejskega katastra (1.1824), nemškoslovenskih vprašaln

V članku avtor povezuje najpreprostejše kamnite konstrukcije v sistem, ki se razteza od Malte do

217-234

Etnoarheomuzikološka študija poskuša osvetliti problematiko paleolitskih koščenih piščali - zvoko

Avtorica za zgodovinskim pregledom o viničarstvu v Sloveniji opisuje življenjske pogoje viničarje

295-328

Prispevek govori o Hahnemannovi homeopatiji v Sloveniji od začetka 19. stoletja do danes.

329-335

Prispevek je pregled informacij o Tibetu na Slovenskem v zadnjih sto letih; od prvih informa

Etnološka dediščina in filatelija je polje znotraj katerega si avtor članka definira okvir&n

351-365

V tekstu sem poskušala poudariti nujnost zbliževanja in dopolnjevanja muzejsko muzeoloških in spo

Prispevek zajema podatke o raziskovalnem projektu Raziskovanje slovenskih narečij na Koroškem na

V januarju 1996 je Slovenski etnografski muzej za svoje zbirke pridobil bogato gradivo iz svečars

383-395

Muzejski predmeti iz tekstila so zaradi napačnega ravnanja velikokrat podvrženi prezgodnjemu prop

399-410