Subscribe to RSS - Etnolog 2/2 (1992)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 2/2 (1992)

V eseju Ali se paradigme spreminjajo?, zapiski o krizi etničnosti, pisec obravnava stičišča

V članku Nacionalni, domoznanski in aktivni muzeji: oris razvoja nemških muzejev na poti v devetd

237-258

Avtorja ugotavljata, da je poleg prevladujoče etnološke tradicije na Slovenskem obstajal tud

259-274

V članku Ludvik Zorzut - briški narodopiscc, avtor opozarja na Zorzutove objave narodop

Februarja 1992 je minilo trideset let od smrti Borisa Orla, enega najvidnejših raziskovalcev živl

285-290