Subscribe to RSS - Etnolog 17 (2007)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 17 (2007)

Prispevek obravnava zgodovino otrok v srednjeveških mestih Trst, Koper, Izola in Piran.

017-029

Etnološko preučevanje otrok zajema kulturna vrednotenja in pojmovanja otroštva, kulturne vidike o

031-041

V zadnjih dveh desetletjih se je bistveno spremenilo delovanje otroških folklornih skupin, ki nis

043-060

Otroštvo porabskih Slovencev v času pred drugo svetovno vojno se je končalo pri dvanajstih letih.

Pričujoči prispevek, ki sega na zunajevropsko območje, skuša na podlagi primerjave družinske vzgo

Medtem ko ambonwarijski otroci iz province Vzhodni Sepik v Papui Novi Gvineji odraščajo v svoje i

087-107

Baronica Maria Wambolt je od leta 1876 do leta 1915 živela na gradu Hmeljnik pri Novem mestu.

111-130

Spreminjanju odnosa do telesa lahko sledimo tako v različnih časovnih kot tudi prostorskih kontek

Avtorica predstavlja pravo kot družbeni mehanizem, ki opredeljuje razmerja med prepovedanim in do

147-166

Prispevek prinaša nova spoznanja o v mestnih okoljih živečih porabskih Slovencih, ki so še danes

Prispevek prikazuje gospodarske in družbene razmere v Metliki med svetovnima vojnama ter vire in

179-192

Besedilo predstavi skrb za zdravje delovnih volov, do zadnje četrtine 20.

193-208

Umestitev razvoja kozolcev v okvir dejanskih zgodovinskih okoliščin pokaže, da so kozolci nastali

Ta spis objavlja poglavitne podatke o Žalcu in posameznih bliznjih krajih leta1843; zapisani

251-257

Besedilo ima tri sklope. V prvem delu avtor isče esenco biografij in zgodovin predmetov.

261-273