Subscribe to RSS - Etnolog 10 (2000)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 10 (2000)

V članku je orisano življenje in delo dr. Marije Makarovič.

017-021

Članek govori o uporabi avto/biografske metode v slovenski etnologiji in pri tem izpostavlja tist

029-041

Opisan je ljudski odnos do zdravja, bolezni in smrti v posameznih obdobjih razvoja človeškega duh

045-062

Avtorica v članku obravnava predvsem domače ali primarno zdravljenje, nego bolnika na domu na Rad

V članku je predstavljeno čaranje in ljudsko zdravilstvo v podobi, kakršno so ohranile tovrstne v

075-084

Zagovori so najbolj arhaičen del zakladnice ljudskomedicinskega znanja in najhitreje tonejo v poz

V prispevku je predstavljeno zaobljubno darovanje votivov v cerkvi sv.

095-107

Avtor v članku predstavi splošni oris tibetanske medicine: njeno filozofijo, zgodovino, kozmologi

V pričujočem prispevku skuša avtorica poiskati kompleksnejšo razlago poljedelskega simbolizma Ind

V članku avtorica ugotavlja, da imajo številne ideje, metode in tehnike alternativne medicine, ki

139-159

Avtorica v članku primerja funkcijo mitične osebe volčji pastir, ki jo najdemo v slovanskih in tu

163-178

Avtorica v članku naniza pregled problemov, ki jih imajo etnologi in antropologi v knjižnicah in

179-210

Članek prinaša pregled gradiva o ljudski medicini, ki so ga med letoma 1948 in 1984 zbrale terens

213-254

V prispevku so s pomočjo dokumentarnega gradiva zapisani spomini treh prebivalcev vasi Koritno na

255-282