Subscribe to RSS - Etnolog 2/1 (1992)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 2/1 (1992)

V članku Izdelovanje prunel v Brdih avtorica orisuje nekdaj značilno, danes že izginulo dejavnost

019-027

V razpravi Med smrtjo na krožniku in ječarsko ljubeznijo ali o ptičjem lovu v Brdih, ki

029-078

Vas Šmartno v Brdih so obdali z obzidjem s sedmimi stolpi v zadetku 2 6. stoletja.

079-094

Kolon in gospodar - dva načina življenja in dve stanovanjski kulturi (Primera na mikro ravni

095-136

Kolonat je bil na Slovenskem razširjen sama ob zahodnem obrobju.

137-150

Avtor opisuje že skoraj pozabljeno šego imenovano OSVATINA, to je kurjenje pomladanskega panja.

V spisu Goriška Brda in umetnost besed so obravnavani štirje avtorji: Alojz Gradnik, Ludvik Zorzu

157-196

V pričujočem prispevku avtorica objavlja (in komentira) zemljevide in preglednice, ki prikazujejo

V spisu Izseljevanje prebivalcev iz Brd v letih pred priključitvijo k FLRJ 15.

211-216