Subscribe to RSS - Etnolog 4 (1994)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 4 (1994)

S primerjalnim pregledom najpomembnejših rezultatov v razvoju moderne evropske urbane etnologije

019-034

Jedro razprave je posvečeno definicijam meščanstva, razlikam med mestom in vasjo, meščanom in pod

035-062

V članku Ljubljanski letni sejmi avtorica govori o že pozabljenih letnih sejmih; o njihovem nasta

063-077

V prispevku Vinska trgovina v Ljubljani se avtorica opredili na obdobje med obema vojnama od leta

079-098

V članku Hiša št.3 skuša avtorica na osnovi uradnih statističnih popisov prebivalstva, ki jih hra

099-117

V prispevku o judovski skupnosti v Ljubljani skuša avtorica na osnovi virov in literature predsta

119-128

Preučevanje mestnih društev in združenj je gotovo ena pogostejših raziskovalnih tem v okviru etno

129-138

Romarska cerkev na Šmarni gori sodi med najstarejše in med pomembnejše božje poti na Slovens

139-162

V prispevku je predstavljena ena največjih zbirk starih razglednic Ljubljane, katere lastnik je Z

163-168

Avtor razpravlja o slikarju Janezu Ljubljanskem, sinu beljaškega slikarja Friderika.

169-186

Pričujoči članek je plod raziskave med uporabnicami Centra za socialno delo Bežigrad v Ljubljani.