Subscribe to RSS - Etnolog 19 (2009)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 19 (2009)

V pričujočem prispevku avtor obravnava vlogo in pomen muzejskih zbirk, nastalih v Ljubljani v zgo

Vsakdanje življenje posameznega kmečkega gospodarja je bilo tesno povezano z življenjem njegovih

037-077

V članku je predstavljena uporaba cvetnonedeljske butare na slovenskem podeželju.

079-097

Prispevek predstavlja pričevanja dveh generacij otrok aleksandrink o življenju v Egiptu.

099-116

Avtomobil kot dominantna tehnologija, ki prežema družbene odnose, človeško geografijo, nacionalne

117-136

V prispevku avtor obravnava izraze, ki so se od 16.

137-156

Pojem komšiluka (soseska, sosedstvo), ki se je uveljavil zlasti v kontekstu pojasnjevanja etnične

157-172

V zadnjih desetletjih je antropologija že večkrat revidirala in evalvirala kode poti do svoje ved

173-190

Avtorica se v članku posveča predvsem refleksiji terenskega dela, ki ga skozi raziskovanje festiv

Članek umešča budistično meditacijo vipasana v kontekst new agea na podlagi etnografskih pričevan

205-221

V članku iz prve številke znanstvene revije Etnolog piše, da si je Etnografski muzej "omislil" fo

225-235

Po kratki predstavitvi zgodovine spletnih strani SEM od leta 1998 do danes se avtor osredotoča na

237-247

Avtorica predstavi izvor ter razvoj in vlogo pahljač v različnih obdobjih in okoljih.