Subscribe to RSS - Etnolog 12 (2002)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 12 (2002)

Iz zornega kota antropologije glasbe je zapuščina pohorskega pevca in pesnika Jurija Vodovnika ne

017-027

V prispevku skuša avtor v osrednji Sloveniji najti ustrezne vzporednice Juriju Vodovniku (1791–18

029-038

O Vodovnikovem življenju in delu vemo danes že precej.

039-047

Avtor skuša prikazati Vodovnikov humor z vidika tistočasnega Levstikovega opredeljevanja ljudskeg

049-054

Različni predmeti nas obkrožajo ves čas. Opredeljujejo naše delo in dejavnosti.

055-060

Definirani so pojem “delo” in pojmi, imenovani z naslovno sintagmo; obravnavano je vprašanje nast

Pripovedovalci iz zbirke Tako smo živeli, Življenjepisi koroških Slovencev (1993–1997) so o brezd

081-089

V članku sta predstavljena dva izumrla poklica slovenskih ribičev iz okolice Trsta.

Povzemajoč nekatere domače in tuje avtorje članek najprej prikaže spekter različnih poimenovanj z

107-124

V prispevku je predstavljeno preučevanje materialnih vidikov kulture znotraj evropske etnologije.

V uvodnem delu razprave so pojasnjeni vzroki in začetki raziskave o žrmljah v severovzhodni Slove

141-225

Zaradi celostnega razumevanja tematike članek na kratko predstavi razvoj vizualne antropologije,

Jernej Šušteršič je eden manj znanih etnologov povojne generacije, ki je bil v stroki profesional

243-268

V prispevku so s pomočjo fotografij iz albuma Terezije Barkovič, rojene Novoselič, predstavljeni

269-283

K najbolj priljubljenim aerofonom pri nas nedvomno sodijo različne piščali in trstenke.

285-300