Subscribe to RSS - Etnolog 32 (2022)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 32 (2022)

Članek predstavlja poskus razumevanja zapletenega družbenopolitičnega položaja ljudstva Mapuče v

El artículo presenta un intento de comprender la compleja situación sociopolítica del pueblo mapu

Vera Stein Erlich (1897−1980) je v svojem etnološko-antropološkem delu posvečala precejšnjo pozor

053-069

Prispevek obravnava umetniško in kulturno produkcijo v povojni slovenski skupnosti v Argentini, p

071-087

Teorije zarote so dolgo časa preučevali kot del političnega diskurza in kot sredstvo politične ma

Prispevek se osredotoča na proces dela pri razstavnem projektu Odjuga: Zgodbe o identitetah na pr