Subscribe to RSS - Etnolog 16 (2006)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 16 (2006)

Prispevek prinaša topografijo nekaterih znanih oziroma odkritih slovenskih kamnolomov mlinskih ka

017-035

Baronica Maria Wambolt, ki je živela na gradu Hmeljnik pri Novem mestu, je bila laična homeopatin

037-051

Človekovo telo je njegova temeljna danost; z njim komuniciramo z okolico.

053-074

V prispevku je obravnavana prisotnost raziskav “sedanjosti” pri proučevanju oblačilne kulture na

075-096

V prispevku avtorica predstavi rezultate raziskave o aleksandrinkah, ki jo je v letih 2005 in 200

097-115

Ambonwarijci iz province Vzhodni Sepik na Novi Gvineji so s pesmijo in plesom zaznamovali vse pom

117-136

Prispevek, ki temelji na analizi slovenskih ljudskih povedk, v ospredje postavlja vprašanje, kako

137-157

V slovenskem protestantskem katekizmu, ki ga je napisal Primož Trubar leta 1575 je med drugi

Prispevek je esej na temo stalna razstava in njena vpetost v muzejsko realnost na primeru prvega

Avtorica predstavlja popis vsebine muzejskih zbirk etnološkega kustodiata Gorenjskega muzeja v Kr