Subscribe to RSS - Marija Mojca Terčelj

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Marija Mojca Terčelj

V pričujočem prispevku skuša avtorica poiskati kompleksnejšo razlago poljedelskega simbolizma Ind

Pričujoči prispevek, ki sega na zunajevropsko območje, skuša na podlagi primerjave družinske vzgo

Prispevek govori o prihodu in oblikovanju neevropskih zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju.