Subscribe to RSS - Barbara Sosič

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Barbara Sosič

V članku avtorica razmišlja o družinski fotografiji kot enem od virov pri raziskovanju različnih

197-221

Članek prinaša pregled gradiva o ljudski medicini, ki so ga med letoma 1948 in 1984 zbrale terens

213-254

Februarja 1992 je minilo trideset let od smrti Borisa Orla, enega najvidnejših raziskovalcev živl

285-290