Subscribe to RSS - Sonja Kogej Rus

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Sonja Kogej Rus

V prispevku je prikazano delovanje pedagoško andragoškega oddelka Slovenskega etnografskega muzej

233-247

Prispevek govori o pripravah Slovenskega etnografskega muzeja na stalno razstavo, o lastnih in go

303-320