Subscribe to RSS - Uršula Lipovec Čebron

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Uršula Lipovec Čebron

V prispevku avtorica predstavi reformiranje zdravstvenega sistema Slovenije, ki ga primerja z zdr

El artículo presenta un intento de comprender la compleja situación sociopolítica del pueblo mapu

Članek predstavlja poskus razumevanja zapletenega družbenopolitičnega položaja ljudstva Mapuče v

Prispevek se ukvarja s sodelovanjem antropologov_inj na področju javnega zdravja.