Subscribe to RSS - Bojan Baskar

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Bojan Baskar

Pojem komšiluka (soseska, sosedstvo), ki se je uveljavil zlasti v kontekstu pojasnjevanja etnične

157-172

Članek analizira sodobno slovensko “krpanomanijo” kot pojav, ki predstavlja kulminacijo približno

075-093

Vera Stein Erlich (1897−1980) je v svojem etnološko-antropološkem delu posvečala precejšnjo pozor

053-069