Subscribe to RSS - Tanja Roženbergar

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Tanja Roženbergar

V tekstu sem poskušala poudariti nujnost zbliževanja in dopolnjevanja muzejsko muzeoloških in spo

Urbana etnologija nima točno določenega mesta v slovenskih muzejih.