Subscribe to RSS - Bojana Rogelj Škafar

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Bojana Rogelj Škafar

Prispevek je esej na temo stalna razstava in njena vpetost v muzejsko realnost na primeru prvega

V prispevku je Slovenski etnografski muzej umeščen med dve stvarnosti, med zgodovinsko življenje

Članek je posvečen stoletnici rojstva dr. Stanka Vumika.