Subscribe to RSS - Kovačija

Slovenski etnografski muzej

Kovačija

15.9.1949
Notranjost kovačije, Osp 74, Primožič Alojz, kovač. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (...
1.7.1963
Ošlakova kovačija, Zreče. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Kovačija, Skomarje 2, Ignac Ošlajh.
14.7.1963
Kovačija, Skomarje 2.
1.1.1970
Stara kovačija, Unterbergen (blizu prelaza Ljubelj). Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Stara kovačija, Unterbergen (blizu prelaza Ljubelj). Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
4.10.1965
Kovačnica, Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z ekipo od 4-...
28.8.1959
Notranjost kovačije, Vojsko 32, pri Smodinu.
Kovačnica, zgoraj hiša.
24.09.1945
SEM:;F-0004175
Kovačija v Vipolžah. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
07.05.1948
630:LJU;F-0000021/I
Vrhovškova kovačija, Ranče pri Framu (pri jezu). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
07.05.1948
630:LJU;F-0000022/I
Vrhovškova kovačija, Ranče pri Framu (pri jezu). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
07.05.1948
630:LJU;F-0000023/I
Vrhovškova kovačija, Ranče pri Framu (pri jezu). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.03.1977
630:LJU;F-0001700/I
Vrata kovačije z letnico, Kopriva, "pri Kumru". Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
14.7.1963
Kovačija, Skomarje 2.
1.6.1964
Kovačnica (baje nekoč od gradu Turjak), opuščena od leta 1905, Mali Ločnik 4. Teren 21 - Škocjan na...
3.8.1951
Nakovalo (iz kovačnice). Staro selo.
3.8.1951
Kovačnica (notranjščina). Lastnik pri Šmidu, Staro selo.
15.8.1952
Kovačnica, Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
1.8.1955
Kovačija in mlin, pri Kovačevih, Stranščak Milan, Kozjane 36, Padež. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
31.8.1955
Kovačija, Ostrovica 15, pri Šproharjevih.
31.8.1955
Kovačija, Padež 36 (Ostrovica), pri Kovačevih, Milan Stranščak.
1.8.1955
Kovačija, Ostrovica št. 17 (Padež), pri Miklaucu. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1948
Kovačnica, Ponova vas. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Stara kovačnica v Malem Ločniku (spada k hiši št. 1). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.8.1948
Kovačija v Št. Juriju. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Pri Ogrincu, tloris kovačnice.
2.10.1951
Kovačnica, bivša zidanica, Sv. Vrh 46, Julij Mikec. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Kovačija Jožeta Puclja, Martinja vas 23. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
01.03.1977
630:LJU;F-0001701/I
Vrata kovačije z letnico (detajl), Kopriva, "pri Kumru". Teren I - Koroška, Štajerska,...