Subscribe to RSS - Streha

Slovenski etnografski muzej

Streha

1.8.1959
Trčkova kašča ("kaša")- tukaj streha kašče od strani (deske, perut?nce), Kanji Dol 4...
1.5.1976
Ostanki skodel na stari idrijski hiši, last: Mrak Ana, Vojskarska 21. Teren 31- Idrija, 1976.
11.09.1927
SEM;F-0001147
Hiša, Spodnje Domžale št. 5, Jakob Flis, pri Košnečih.
24.07.1927
SEM;F-0001148
Spodnje Domžale št. 5, Jakob Flis, pri Košnečih.
24.07.1927
SEM;F-0001149
Zadnja stran hiše v Spodnjih Domžalah št. 5, Jakob Flis, pri Košnečih.
25.03.1938
SEM;F-0001153
Hiša, Rahnečeva bajta, Spodnje Domžale.
21.04.1924
SEM;F-0001155
Krvinova hiša, Gunclje št. 1, verjetno iz leta 1776.
21.04.1924
SEM;F-0001156
Gunclje št. 4- Komanova hiša, št. 5- Krvinova bajta, št. 6- Robova hiša.
SEM;F-0001166
Hiša, Krtina št. 42, Valentin Urbanija.
SEM;F-0001179
Hiša, okolica Ljubljane.
SEM;F-0001191
Hiša v Mali vasi na Ježici.
SEM;F-0001234
Hiša, Jezersko.
16.06.1929
SEM;F-0001248
Naklo št. 51, vulgo pri Tišlerju.
28.8.1958
Šperovci strehe na hiši pri Ivanu Maliku, Jejčevi, Slap 46.
28.8.1958
Izrezljana greda
1.8.1958
Strehe, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1959
Ostrešje Bajčeve štale (hlev), Kanji Dol 5. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.1.1971
Gospodarsko poslopje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Posneto sleme s slamo krite hiše, Tešanovci 112. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša, svisli in rezljan, deloma z ometom zakrit rob, Melinci 2. Teren 27 -...
1.1.1971
Strešna konstrukcija nove hiše (še v gradnji), Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.2.1975
Hiša z glinastimi okraski na vrhu strehe, Bučečovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
28.8.1958
Šperouci
1.8.1958
Stara in nova streha Špelne hiše, Marija Žgur, Lozice 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Izrezljana greda.
1.8.1958
Kapučinova stara hiša, streha z dimniki "odešniki", Krečič, Podbreg 1. Teren 15 - Vipava...
28.8.1958
Šperouci
28.8.1958
Izrezljana greda.
28.8.1958
Šperouci
28.8.1958
Izrezljana greda
28.8.1958
Izrezljana greda
01.01.1928
SEM;F-0001414
Hiša št. 20 v Preloki, zapuščena. Fotografirano v letu 1928.
SEM;F-0001493/a
Hiša iz okolice Laškega.
F0000193
Fotografija hiše s slamnato streho iz okolice Semiča, Bela krajina. Na fasadi hiše freska z...
F0000199
Skupina hiš, Metlika. V ospredju hiša s slamnato streho.
F0000201
Lesena hiša, tipični belokranjski dom s slamnato streho, Krasinec pri Gradcu.
F0000219
Belokranjska hiša s slamnato streho, navadno prislonjena na pobočje vinskih goric.
F0000240
Zidana hiša s slamnato streho okoli leta 1850, okolica Semiča.
1.1.1912
F0000242
Hiša s slamnato streho, Kot pri Semiču, Bela krajina.
F0000244
Kmečka hiša z gospodarskim delom.
F0001440
Stara mežnarija, krita s slamnato streho, Dane 1, Škrilje.
F0001488
Hiša s slamnato streho, Kapela pri Brežicah.
F0001617
Hiša, krita s slamo.
1.10.1947
F0001721
Pogled na kamnite strehe.
1.10.1947
F0001760
Hiša, Šepulje.
1.10.1947
F0001763
Podstrešek z vdelanimi opekami, Šepulje.
1.1.1912
F0005613
Hiša, krita s slamo v Kotu pri Semiču.
F0009151
Hiša "na akel", krita s slamo, (od levo na desno priklet, zadnja hiška, zemska klet,...
F0000175
Enonadstropna hiša s hodnikom in slamnato streho, Doblatina- Celje. Lastnik: Žavšek, Doblatina 1.
F0000171
Skupina ljudi pred hišo s slamnato kritino. Lastnik: Žnideršič, Plešivica 20, Štajerska.
F0000161
Dvor štajerske hiše, kot hiše in gospodarskega poslopja. Oboje krito s slamnato streho. Lastnik: V...
SEM;F-0001493
Hiša iz okolice Laškega.
07.08.1921
SEM;F-0001510
Frančeva hiša, pri Mlakarjevih, last Franca Mlakar, vulgo Brešek, Ponikva ob južni železnici.
24.08.1920
SEM;F-0004167
Krovec v Preloki št. 19, gost. Mate Balkovec.
11.09.1927
SEM;N-0000602/a
Hiša, Spodnje Domžale št. 5, Jakob Flis, pri Košnečih.
SEM;N-0000644/a
Hiša, Jezersko.
630:LJU;F-0001032/I
Šetarova, petelin - vremenjak. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
F0000093
Slikarija pod napuščem hiše.
F0000119
Skupina ljudi pred hišo, krito s slamo, Dolenjska.
F0000140
Kamnita hiša s hodnikom in slamnato streho, cca. 1850/60. Lastnik: Gsegurnovi št. 48, Velike Lašče.
F0000142
Mežnarija, dolenjski tip hiše s slamnato streho, Neža Šmalc- Keše, Golobinjek pri Mirni Peči 13.
F0000145
Kmečka hiša s slamnato streho.
F0000146
Manjša hiša, krita s slamo, Plešivica, Jeruzalem, Štajerska. Lastnik: Žnideršič, Plešivica,...
F0000147
Hiša s slamnato kritino, Rotman, občina Juršinci, okr. Ptuj. Lastnik: Dominko.
F0000158
Lesena hiša s slamnato streho, lastnik: Melačevi, Markovci 15.
F0000160
Dvor- kot hiše s slamnato streho in gospodarskega poslopja. Lastnik: Bezjak, Placerovci 9.
01.01.1940
Zasnežene strehe stare Ljubljane.
Tloris ostrešja. Organistova vrhhlevna kajža, Mali Vrh 15
31.8.1953
Pikol na začetku strehe.
1.8.1955
Slamnata streha nad lopo, Ritomeče. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša v Podgradu. Pritlične in s slamo krite primorske hiše. Teren 12- Brkini, posneto v času...
31.8.1955
Maček za požar, za potegniti streho dol, star med 200 in 300 leti, pri Slugovih (zgornjih), Rožice.
1.8.1955
Pogled na strehe hiš vasi Podgrad pod cerkvico Sv. Ivana. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Slamnata streha, na koncu delamo "na mulo", pri Likčevih, Jože Gustinčič, Slivje 26...
"Hlapsc" za pokrivanje slamnate strehe, Gradišče. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.1.1955
"Cimper" na novi štali (hlevu). Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela...
30.7.1954
"Huš" za šupo nad štalo (hlevom), Štans Marija, Čeplez 7. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
30.7.1954
Opaž na hiši, Pečine 9. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
"Muš" na štali (hlevu), Klemenčič Terezija, Pečine 8, "na Kobiuənku". Teren 11...
31.8.1954
Lesena izrezljana streha. Otalež 25.
30.7.1954
Streha štale (hleva) in gepla. Štala, levo "gepəl", "u Kaludrovš", Gorenje...
1.1.1948
Detajl slamnate strehe. Lastnik Anton Ivanc, Velike Lipljene 8.
30.10.1951
Slamnata kita na strehi. Lastnik Julij Mikec, Sv. Vrh 46.
31.7.1953
Korci na strehi, Kozana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Krovni material v Goriških Brdih.
31.8.1953
Okras na lindi (napušču).
1.1.1951
Žleb na strehi, Šentpavel 15.
15.8.1950
Lončarjeva streha (z lončeno skledo), Stari trg. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Detajl podstreška hiše pri Anabal, Glogovica 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Detajl podstreška hiše pri Anabal, Glogovica 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
3.7.1951
Del "linde" - na izrezljanem tramu napisana letnica 1851. Hiša pri Toncu, Staro selo št...
3.8.1951
Zaključek strehe. Borjana 39.
15.8.1952
Vrh slamnate strehe ("sleme"). Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.9.1952
Dva primera starega ostrešja "na škarje" (konstrukcija). Lastnik Jože Rabzel - pri...
15.8.1952
Petelin na strehi (opeka), Franc Luzar, Dolenja Stara vas 17. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
"Šije" (fotografirano zvrha razkrite hiše), Dolenja Stara vas, Jože Duh. Teren 9-...
15.8.1952
"Šije" (fotografirano zvrha razkrite hiše), Dolenja Stara vas, Jože Duh. Teren 9-...
15.9.1952
"Jata" (streha nad hlodi). Št. Jakob 1...
31.7.1953
Strehe hiš v Kozani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Strehe hiš v Kozani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hišo pokrivajo, Kozana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
Streha, okno in line hiše Franca Tratarja, Rakovnik 5. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Stara hiša brez dimnika pri Antonovcu. Lastnica Jožefa Lukek, Straža 13, detajl. Teren 18 -...
1.6.1969
Pri Kocjanovih, Žirje 1 pri Sežani. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1970
Studor, lesene strehe. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Studor. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
4.10.1965
Detajl strehe na Jergalevem podu (št. 33). Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Detajl slamnate strehe na hiši 33, pri Gajskih. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Guštinova hiša, Katarina Guštin, Drašiči 36. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Detajl s hiše št. 42, Pavlovič. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
4.10.1965
Detajl slamnate strehe na hiši 33, pri Gajskih. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Guštinova hiša, Katarina Guštin, Drašiči 36. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
1.4.1967
Prekrivanje starega poda (pod skupno streho s štalo, hlevom), pri Rudmanu, Milan Nemanič, Drašiči...
4.10.1965
Guštinova hiša, Katarina Guštin, Drašiči 36. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
Veliki Repen 28, skrli (streha), detajl. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen 5, kamniti žleb na retrofasadi, letnica okoli 1789. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Streha nad gankom na hiši št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Detajl hiše, Veliki Repen. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
1.6.1969
Pri Kocjanovih, Žirje 1 pri Sežani. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 12. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Povir 6 pri Divači (letnica 1699). Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.7.1963
Hudinja 90, Rakovec, hiša, last Klemenc Miha. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 17, "pri Beškovnik", Kušar Konrad, ofarska koča (detajl ostrešja). Teren 20 -...
1.7.1963
Zvezda in riba na marofu (gospodarskem poslopju) pri Petretu, Skomarje 58. Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Hudinja 90, streha krita s skodlami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Na vrhu strehe zvezda in riba- vreme kažeta, Hudinja št. 69. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Novo krita streha na marofu (gospodarskem poslopju) v Skomarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Skomarje- kritina. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
15.8.1962
Detajl strehe - konstrukcija, Viševek 41.
1.8.1956
Grušt (ostrešje) na škarje pri podu, Vrbje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Hiša Janeza Goriška, Kočarija 3. Tu oboj, pleten iz vej. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Stara lesena hiša (sedaj rabljena kot hram), Jablance. Del ostrešja ("grušta"), na škarje...
Gorenje pri Divači št. 12. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže 22, sledovi stare strehe. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Napušč pri Fabjanu (Černe), Tomaj 33. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Napušč pri Fabjanu (Černe), Tomaj 33. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.8.1959
Vrh slamnate strehe obložen s kamni na hiši pri Žid?nkovih, Marija Rudolf, Kanji Dol 3. Teren 16-...