Subscribe to RSS - Govedoreja

Slovenski etnografski muzej

Govedoreja

1.7.1950
Razno gospodarsko orodje, krocla (veriga) za krave. Lopar 7, lastnik Avgust Stare.
1.1.1978
Smrdel Jakob žene kravo v hlev. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
SEM;F-0001630
Moški in ženska ženeta živino na pašo mimo hiše nekje na Gorenjskem.
SEM;F-0004061
Paša.
SEM;F-0004063
Paša goveje živine.
SEM;F-0004064
Paša goveje živine.
SEM;F-0004066
Paša, Grobelno - Št. Jurij - Ponikve.
SEM;F-0004067
Paša goveje živine.
SEM;F-0004072
Paša, krave pri napajanju, Spodnja Štajerska.
SEM;F-0004081
Krmljenje živine na prostem.
01.01.1935
V-8171
Sejem govedi na Homcu leta 1935.
Šmihel pod Nanosom. Paša goveda. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1971
Paša. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Vaški prostor za bika (za oplojevanje krav). Teren 25 - Kraška hiša (1969).
31.7.1952
Skakaunca za bika. Soča 88.
15.8.1952
Štant za vole kovat, Mali Ban 3, pri Golobu. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
15.8.1952
Štant za vole kovat, Mali Ban 3, pri Golobu. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
30.7.1954
Janez Podobnik "Kašper" (hkavc) drobi steljo z "žatlaho". Podlanišče 41. Teren...
1.8.1951
Živinska kamba. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 448 (Šušteršičeva...
Stojalo za kravo - "štant" ali "korača" za kravo, h kateri priženo bika...
28.8.1957
Kravo kolenčijo (če brca pri molži), Korita 20, pri Poz?nkovih.
30.10.1951
"Prungelček" ali "kladca" za živino na paši. Sv. Vrh 46...
1.6.1964
Črpanje gnojnice, Železnica. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.7.1963
Spodnje Brezno 42, Jakob Franc, sekanje stelje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
Vaški prostor za bika (za oplojevanje krav). Teren 25 - Kraška hiša (1969).