Subscribe to RSS - Slovenski etnografski muzej

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Slovenski etnografski muzej

V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupina

Prispevek je esej na temo stalna razstava in njena vpetost v muzejsko realnost na primeru prvega

Prispevek predstavlja eno od razstav, postavljeno decembra 2004 ob otvoritvi nove razstavne hiše

Jernej Šušteršič je eden manj znanih etnologov povojne generacije, ki je bil v stroki profesional

243-268

V članku je predstavljenih šest do sedaj neobjavljenih palic iz afriške zbirkeSlovenskega etnogra

Deli