Subscribe to RSS - Slovenski etnografski muzej

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Slovenski etnografski muzej

Avtorica v prispevku osvetli jugoslovansko politiko neuvrščenosti ter opredeli raznolike kontekst

185-208

Članek govori o Unescovi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003 in njene

049-067

Članek predstavlja poklicno pot Borisa Kuharja (1929-2018) in njegovo vlogo v slovenskem Odboru z

V prispevku avtorica predstavlja delovanje kustodiata za slovenske izseljence, zamejce, pripadnik

209-222

Jernej Šušteršič je eden manj znanih etnologov povojne generacije, ki je bil v stroki profesional

243-268

V članku avtorica razmišlja o družinski fotografiji kot enem od virov pri raziskovanju različnih

197-221

V prispevku je prikazano delovanje pedagoško andragoškega oddelka Slovenskega etnografskega muzej

233-247

Članek predstavlja Hišni arhiv, ki se nahaja v dokumentaciji Slovenskega etnografskega muzeja.

Članek prinaša pregled gradiva o ljudski medicini, ki so ga med letoma 1948 in 1984 zbrale terens

213-254

Avtor v prispevku oriše zgodovino Slovenskega etnografskega muzeja pod vodstvom Nika Županiča, pr

Prispevek predstavlja eno od razstav, postavljeno decembra 2004 ob otvoritvi nove razstavne hiše

369-388

Kustodiat za socialno kulturo je bil v Slovenskem etnografskem muzeju osnovan v sedemdesetih leti

195-207

V prispevku sta prikazana razvoj in delo kustodiata za gospodarstvo, promet intransport Slovenske

181-194

Članek izpostavlja idejo večdelne zasnove stalne razstave SEM.

191-212

Prispevek govori o prihodu in oblikovanju neevropskih zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju.

V pričujočem prispevku objavljamo Dokument projekta stalne razstave Slovenskega etnografskega muz

017-045

V prispevku je obravnavana prisotnost raziskav “sedanjosti” pri proučevanju oblačilne kulture na

075-096

Prispevek je esej na temo stalna razstava in njena vpetost v muzejsko realnost na primeru prvega

V prispevku je Slovenski etnografski muzej umeščen med dve stvarnosti, med zgodovinsko življenje

Po avtobiografskih zapisih Rajka Ložarja, medvojnega upravnika Etnografskega muzeja v Ljubljani,

Prispevek predstavlja tekstilno zbirko Slovenskega etnografskega muzeja: kaj jo je oblikovalo, ka

165-179

V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupina

V članku je predstavljenih šest do sedaj neobjavljenih palic iz afriške zbirkeSlovenskega etnogra