Subscribe to RSS - Etnolog 21 (2011)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 21 (2011)

Diskurz o zdravju in bolezni je v postmoderni
057-075

V pričujočem spisu teče beseda o likovni umetnosti kot vznemirljivem viru za razkrivanje razmerij

103-138

V prispevku avtorica predstavi reformiranje zdravstvenega sistema Slovenije, ki ga primerja z zdr

V članku so orisane sramotilne kazni in naprave