Subscribe to RSS - Etnolog 20 (2010)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 20 (2010)

Avtorica v članku primerja rezultate Ankete o položaju priseljencev, njihovih potomcev in njihovi

Avtorica se v članku posveča socialni izključenosti hendikepiranih/invalidnih žensk.

031-045

Prispevek govori o alternativnih oblikah opolnomočenja ljudi z izkušnjo brezdomstva z vzpostavlja

V besedilu obravnavam socialno izključenost kot zgodovinski proces odnosov Šrilanke z zahodnim sv

Podobe Afrike, ki se uporabljajo v slovenskih medijih, kampanjah humanitarnih organizacij in izob

085-097

V članku se ukvarjam z nekaterimi metodološkimi in konceptualnimi težavami, na katere naletimo ob

101-114

Avtor v prispevku obravnava vprašanja folkloriziranja plesnega izročila.

115-134

Prispevek želi predstaviti, kaj se je zgodilo z ljudskim plesom, ko je iz tradicionalnega okolja

135-148

Avtorici v članku na kratko predstavita tipologijo avb in se podrobneje posvetita koroški avbi iz

151-164

Avtor se osredotoča na zgodovino gibanja prostega programja in gibanja odprte kode ter podaja nek

165-176

Predmet prispevka je predstavite spletnege mesta Digitalne enciklopedije dediščine - DEDI, ki pri

Članek izpostavlja idejo večdelne zasnove stalne razstave SEM.

191-212

Avtorica obravnava avdiovizualno sporočanje na tridelni stalni postavitvi Slovenskega etnografske