Subscribe to RSS - Ralf Čeplak Mencin

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Ralf Čeplak Mencin

Prispevek obravnava (etnografske) muzeje, ki se v zadnjih tridesetih letih reorganizirajo oziroma

Članek govori o potrebi po spremembah muzejske zbiralne politike predmetov t. i.

Avtor v prispevku predstavlja problematiko obrezovanja žensk oz.

Avtor v članku predstavi splošni oris tibetanske medicine: njeno filozofijo, zgodovino, kozmologi

Članek govori o otipljivi in neotipljivi kulturni dediščini kot o kategorijah, ki sta osrednji pr

Prispevek je pregled informacij o Tibetu na Slovenskem v zadnjih sto letih; od prvih informa