Subscribe to RSS - Inja Smerdel

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Inja Smerdel

V razpravi Med smrtjo na krožniku in ječarsko ljubeznijo ali o ptičjem lovu v Brdih, ki

029-078

V besedilu Pastirji se vračajo (ali res?), v svojevrstnem epilogu knjige o ovčarstvu s selit

105-130

V besedilu z naslovom Projekt, imenovan Slovenski etnografski muzej je z nekaterimi bistveni

017-058

V pričujočem spisu teče beseda o likovni umetnosti kot vznemirljivem viru za razkrivanje razmerij

103-138

V besedilu je nanizanih nekaj sledi o bivanju posameznih Škotov na Slovenskem, spoznanj o morebit

313-327

Besedilo o življenju in delu slovenskega folklorista in etnologa, akademika dr.

133-164

V uvodnem delu razprave so pojasnjeni vzroki in začetki raziskave o žrmljah v severovzhodni Slove

141-225

Besedilo predstavi skrb za zdravje delovnih volov, do zadnje četrtine 20.

193-208

Prispevek prinaša topografijo nekaterih znanih oziroma odkritih slovenskih kamnolomov mlinskih ka

017-035

V pričujočem prispevku objavljamo Dokument projekta stalne razstave Slovenskega etnografskega muz

017-045

Vsakdanje življenje posameznega kmečkega gospodarja je bilo tesno povezano z življenjem njegovih

037-077