Subscribe to RSS - Etnolog 14 (2004)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 14 (2004)

V pričujočem prispevku objavljamo Dokument projekta stalne razstave Slovenskega etnografskega muz

017-045

V slovenski etnologiji doslej ni bilo eksplicitnega govora o čustvih.

049-062

Na podlagi osebnih izkušenj pri terenskem delu in strokovnem delu v muzeju so v prispevku izposta

063-072

V prispevku avtorica označuje oseben, tudi čustven odnos antropologa/antropologinje in etnologa/e

V prispevku so podana nekatera razmišljanja, ki so spremljala delo ob zbiranju, transkribiranju,

093-105

Članek raziskuje delo na terenu, ki je vedno znova globoka čustvena izkušnja tako za pripovedoval

Predsodki o tem, da ženske bolj opravljajo kot moški, se največkrat pojavljajo v povezavi z določ

121-138

Prispevek obravnava vlogo čustev, zlasti strahu in užitka pri vaškem opravljanju.

Članek govori o dilemah med terenskimi raziskavami, ki zadevajo verovanje, tj.

175-186

Besedilo s pomočjo obravnave dveh različnih primerov – projekta Žige Kariža Teror = Dekor, ki je

189-227

V prispevku je predstavljena zanimiva zibelka z začetka 19.

Članek govori o otipljivi in neotipljivi kulturni dediščini kot o kategorijah, ki sta osrednji pr

Avtorica nam predstavi dolgoletno spremljanje pustnih običajev v Goriškem muzeju in navezavo stik

Prispevek govori o raziskovanju prehrambene kulture na primerih individualnega in skupinskega del