Slovenski etnografski muzej

Številka revije 
Etnolog 10 (2000)
Strani 
255-282
Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (1.56 MB)

Ponemčiti so jih hoteli

V prispevku so s pomočjo dokumentarnega gradiva zapisani spomini treh prebivalcev vasi Koritno na vojna leta 1941-1945. To so spomini na otroštvo in kolikor težje je to bilo, toliko več je spominov. Do sedaj je bilo objavljenih že kar nekaj pričevanj o življenju v izgnanstvu, vendar so bili to v glavnem spomini na življenje v lagerjih. Niso pa bili vsi ljudje samo izgnani, nekateri so bili poleg tega tudi izgnani in ponemčeni, drugi so ostali doma in v strahu čakali na izgon. V prispevku objavljamo spomine tudi na taka otroštva. Pripovedi so, kolikor se je le dalo, točno povzete, včasih dobesedno. Domačih izrazov zaradi lažjega razumevanja v glavnem nisem uporabljala. Same pripovedi dopolnjujejo citati iz prispevka Toneta Ferenca v zborniku Izgnanci oziroma iz njegove knjige Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941-1945. Z njimi sem želela pripovedi dopolniti, včasih pojasniti ali pa podkrepiti.