Slovenski etnografski muzej

Simbolizem krvi, spremenjena stanja in plodnost

V pričujočem prispevku skuša avtorica poiskati kompleksnejšo razlago poljedelskega simbolizma Indijancev Soke na podlagi primerjalne analize koncepta človeškega telesa, zlasti krvi in njene magično-terapevtske vloge, obreda plodnosti "treh Devic iz Copoye" in mita o ženski "Vulkanu". Članek se opira na dve različni raziskavi med Sokeji iz Chiapasa, ki ju je avtorica opravila med letoma 1990 in 1997 v vaseh Pantepec in Copoya ter mestu Tuxtli Gutiérrezu.