Subscribe to RSS - biografije

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: biografije

V članku avtorica kritično obravnava dosedanje interpretacije šeg z vodo v okviru pogrebnih šeg i

223-240

Avtorica sooči teoretično opredelitev bivalne kulture, ki jo je priredila specifičnemu okolju štu

Na temelju materialnih ostalin in pisnih virov je opravljena rekonstrukcija stanovanjskega s

V članku Sejmi v Podsredi, ki je nastal kot rezultat sodelovanja na poletnem raziskovalnem t

V besedilu Pastirji se vračajo (ali res?), v svojevrstnem epilogu knjige o ovčarstvu s selit

105-130

Niko Kuret je leta 1957 ustanovil Odbor za etnografski film pri takratnem Slovenskem etnografskem

071-102

Pričujoči članek je plod raziskave med uporabnicami Centra za socialno delo Bežigrad v Ljubljani.

Avtor razpravlja o slikarju Janezu Ljubljanskem, sinu beljaškega slikarja Friderika.

169-186

Antropološka znanost se v tridesetih letih radikalano oddaljuje od svoje naturalistične in m

241-253

Vsaka kulturna inovacija, ki dregne v dominantne (ljudske) kulturne vzorce, sproži javni odz

257-281

V članku so predstavljeni dokumenti, ki jih hrani arhiv Etnografskega muzeja v Beogradu in pričaj

Besedilo o življenju in delu slovenskega folklorista in etnologa, akademika dr.

133-164

Članek govori o uporabi avto/biografske metode v slovenski etnologiji in pri tem izpostavlja tist

029-041

V članku je orisano življenje in delo dr. Marije Makarovič.

017-021

Članek je posvečen stoletnici rojstva dr. Stanka Vumika.

Avtorja v tem prispevku Friderik Baraga specifično zanima s svojim človeškim profilom, ki ga skuš

251-265

V prispevku je predstavljen tržaški fotograf Mario Magajna.

031-041

Pisec se v članku ukvarja z vlogo ekomuzejev v splošni zgodovini muzejev, z nastankom in razvojem

V prispevku je predstavljena ena največjih zbirk starih razglednic Ljubljane, katere lastnik je Z

163-168

Februarja 1992 je minilo trideset let od smrti Borisa Orla, enega najvidnejših raziskovalcev živl

285-290

V članku Ludvik Zorzut - briški narodopiscc, avtor opozarja na Zorzutove objave narodop

V spisu Goriška Brda in umetnost besed so obravnavani štirje avtorji: Alojz Gradnik, Ludvik Zorzu

157-196