Slovenski etnografski muzej

Etnološki problemi v slikarstvu Janeza Ljubljanskega

Avtor razpravlja o slikarju Janezu Ljubljanskem, sinu beljaškega slikarja Friderika. Na Koroškem in Kranjskem je deloval med leti okrog 1435 in 1459. Njegove slike na skoraj dvajsetih lokacijah so tudi pomembno pričevanje o življenju sredi 15. stoletja. Poleg snovnih podrobnosti odkrivajo duhovne razsežnosti življenja v provincialnem okolju, vprašanje vplivov in povezav posameznih umetnikov s pomembnimi družbenimi dejavniki, potovanj in dokumentirajo močan vpliv folklore na ikonografijo. Najpomembnejša je freska njegove delavnice (okoli 1460) Sveta Nedelja na zunanjščine cerkve v Crngrobu, kjer je upodobljenih približno petdeset prizorov iz vsakdanjega, pretežno meščanskega življenja sredi 15. stoletja.