Slovenski etnografski muzej

Zmago Tančič - lastnik ene največjih zbirk starih razglednic Ljubljane

V prispevku je predstavljena ena največjih zbirk starih razglednic Ljubljane, katere lastnik je Zmago Tančic. Na primeru omenjene zbirke avtorica opozarja na pomen zasebnih zbiralcev razglednic pri ohranjanju kulturne dediščine in na kulturno, raziskovalno, pedagoško in konkretno vlogo, ki jo lahko imajo tovrstne zbirke.