Subscribe to RSS - Rajko Muršič

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Rajko Muršič

The article describes how during the covid-19 pandemic ethnography changed, and how during the cr

Članek opiše, kako se je med pandemijo covida-19 spremenila etnografija in kako so v kriznem času

Področje antropologije dizajna ali snovalske antropologije se je razvilo šele v zadnjih dveh dese

Iz zornega kota antropologije glasbe je zapuščina pohorskega pevca in pesnika Jurija Vodovnika ne

017-027

V slovenski etnologiji doslej ni bilo eksplicitnega govora o čustvih.

049-062

Vsaka kulturna inovacija, ki dregne v dominantne (ljudske) kulturne vzorce, sproži javni odz

257-281