Subscribe to RSS - biografije

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: biografije

Pisec se v članku ukvarja z vlogo ekomuzejev v splošni zgodovini muzejev, z nastankom in razvojem