Subscribe to RSS - Pokrivalo

Slovenski etnografski muzej

Pokrivalo

01.01.1910
SEM;F-0003259
Narodna noša, k starejši noši (avba, ruta, krilo) so dodani sodobnejši dodatki (slov. trak, rutica...
1.8.1958
Otroška peča, Sanabor 16, Bizjak Franca. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.9.1958
Peča, "abtuh", zobci ročno vezeni, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1...
1.9.1958
Peča, "abtuh", vezla vezilja iz vasi, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava...
1.8.1958
Pokrivanje peče, abtuha, pri Joškovih, Ana Trost. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.9.1958
Peča, "abtuh", vezla vezilja iz vasi, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava...
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Otroška peča, Sanabor 16, Bizjak Franca. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vezava peče, Žvanut Vida, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.9.1958
Peča, "abtuh", vezla vezilja iz vasi, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava...
1.8.1958
Pokrivanje peče, abtuha, pri Joškovih, Ana Trošt. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.9.1958
Peča, "abtuh", zobci ročno vezeni, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1...
1.9.1958
Peča, "abtuh", vezla vezilja iz vasi, pri Joškovih, Ana Trošt, Podraga. Teren 15 - Vipava...
1.8.1958
Peča, abtuh, Podraga 51, pri Joškovih, Ana Trost. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Peča, Žvanut Vida, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.1.1974
Klekljana čipka in del peče, prva polovica 19. stoletja, Idrija. Teren 31- Idrija, 1976.
1.10.1975
Pokrivanje glave starejše ženske, Josipina Vončina, 85 let. Kosovelova ulica, Idrija. Teren 31-...
SEM;F-0003180
"Našemljenca" naj bi bila oblečena v neke vrste kmečko, pastirsko nošo. Noša pa ustreza...
06.11.1927
SEM;F-0003170
Noša - rekonstrukcija po noši iz sredine 19. stoletja (rokavci s čipko iz časa fotografiranja,...
01.01.1909
SEM;F-0003166
Praznična noša proti koncu 19. stoletja, kot je bila v navadi predvsem v večjih mestih in njih...
01.01.1933
630:LJU;F-0047688
Obrtnik v Makedoniji. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1933
630:LJU;F-0047686
Moža na tržnici, Makedonija. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1933
630:LJU;F-0047685
Ljudje na ulici, Makedonija. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047419
Sonce v zenitu, prodaja jajc na ulici, Sarajevo. V: album II, 1925-1940.
01.01.1920
630:LJU;F-0047307
C. A. Bixby. V: album I, vojaško obdobje.
01.06.1918
630:LJU;F-0047294
Gospod C. A. Bixby in poročnik Čokl v zimskih oblačilih. V: album I, vojško obdobje.
01.06.1918
630:LJU;F-0047293
Burjati v zimskih oblačilih. V: album I, vojaško obdobje.
01.06.1918
630:LJU;F-0047292
Jugoslovana na straži na mostu. V: album I, vojaško obdobje.
01.06.1918
630:LJU;F-0047287
Vagoni ešalona, katerega član je bil Joža Kozak. V: album I, vojaško obdobje.
1.1.1978
Poletno zavezana ruta zoper pripeko po 2. sv. vojni (demonstracija). Fajdiga Marija, Goriče 11...
1.10.1972
Štrmouka iz Jeruzalema, v pražnje zavezani ruti. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1975
Pokrivanje glave starejše ženske, Josipina Vončina, 85 let. Kosovelova ulica, Idrija. Teren 31-...
1.8.1958
Peča iz tila, abluh, Podraga 65, Božič Ivana, pri Božičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vezava peče, Žvanut Vida, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1956
Tako si Marija Unetič iz Ivanjš št. 3 zaveže ruto kadar je vroče. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
Vezenina na "peči", Malence 4, pri Drobnič. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Tako si Marija Unetič iz Ivanjš št. 3 zaveže ruto kadar je vroče. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1962
Ruta "na Marinko", Avsec Ana, Podlož 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Sestra Avsec Ane, Podlož 13, "ajnfoh zavezana". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
"Ta velka ruta", Baraga Marija, Viševek 30. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Ruta na šipco ob žetvi, Baraga Marija, Viševek 30. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Ruta na šipco ob žetvi, Baraga Marija, Viševek 30. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.7.1963
Adrca, Jakop Katarina, 73 let, Hudinja 5. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
Štrajn Antonija, 80 let, z delovno zavezano ruto, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Peča, Boljunec 97, nosila Uršula Žerjal (rojena 1831) do približno leta 1900. Teren 23 - Mačkovlje...
Peča "krpon", Boljunec. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
1.6.1964
Zaščita z lapuhovim perjem pred dežjem. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.1.1960
Avba. Lastnica Ana Modic, Marolče 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.8.1961
"Peča", Marjane Kramar, ki jo je okoli leta 1880 za v cerkev nosila njena teta. Mirna 25...
1.8.1961
"Peča", Marjane Kramar, ki jo je okoli leta 1880 za v cerkev nosila njena teta. Mirna 25...
1.8.1956
Tako si Marija Unetič iz Ivanjš št. 3 zaveže ruto kadar je vroče. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
"Pečka" z zobci in rožco (danes za spomin in pokrivanje mizice za "gospoda"),...
1.8.1959
Peča, del, Rovtarjev vrh 84, Kokošar Lovrenc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.2.1975
Peča, vezeni del, Košar, Bučečovci 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.2.1975
Peča, vezeni del, Košar, Bučečovci 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.2.1975
Peča, vezeni del, Košar, Bučečovci 6. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.8.1959
Vezava rute, Gruden Uršula, Vojsko 32. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Peča, Lome 31, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Vezava facola, Pavla Česnik, Vojsko 35. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Ruta zavezana po novem, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
"Ruta" z vezenino (že zmanjšana), Vojsko 78 (Vojšica), Marija Likar. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Vezava rute, Gruden Uršula, Vojsko 32. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Peča, del, Rovtarjev vrh 84, Kokošar Lovrenc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Peča, del, Rovtarjev vrh 84, Kokošar Lovrenc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
"Ruta" z vezeninami, Vojsko 32, Uršula Gruden. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Ruta zavezana po starem, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Peča, Lome 31, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Vezava facola, Pavla Česnik, Vojsko 35. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Peča, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1961
Ruta. Lastnica Simončič Marija, Kamnje 23. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
F0000799
Skupina gorenjskih narodnih noš pred hišo. Noša z avbo sodi v zač. 19. stol., ostale noše so iz...
01.03.1959
630:LJU;F-0000701/I
Peča, Vehovščak Anica, Pušenci 7, nosila babica rojena leta 1850 iz Frankovcev. Teren I - Koroška,...
01.10.1959
630:LJU;F-0000691/I
Ruta, Stara Nova vas 67. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000103/I
Nekdanja ljudska noša v Slovenjem Plajberku (rožanska). Havba na glavi in hadrca čez rame. Teren I...
SEM;N-0001708/a
Peča.
31.08.1913
SEM;N-0001500/a
Gdč. Z. D. v narodni noši. Rekonstrukcija kmečke praznične noše iz srede 19. stoletja. Nogavice,...
13.11.1927
SEM;N-0001491/a
Mici Jagodic iz Loke pri Menšu v narodni noši. Noša posnema kmečko nošo 19. stoletja (peča,...
01.01.1909
SEM;N-0001432/a
Praznična noša proti koncu 19. stoletja, kot je bila v navadi predvsem v večjih mestih in njih...
01.01.1927
SEM;F-0004103
Mož s harfo. Fotografirano v letu 1927.
26.12.1925
SEM;F-0003652
Katarina Grilc, rojena Levičnik, iz Kamnika.
SEM;F-0003642
Ženska vsakdanja noša.
SEM;F-0003605
Tacen 45, pri Brniku. Na fotografiji ga. Lenčka.
09.01.1914
SEM;F-0003597
Jakob Kovač, vulgo "Bogar" - prosjak * 1. 6. 1834 (?) + na Hohnju pri Priščeku (Golež)...
01.03.1959
630:LJU;F-0000704/I
"Adrca" (ruta), Repnik Angela, Bukovska vas 15, nosila teta v cerkev kot dekle (roj. 1866...
01.03.1959
630:LJU;F-0000705/I
Ruta, Kotlje 9, Kostvein Justina. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.03.1959
630:LJU;F-0000706/I
Ruta, zavezana na Mojco, Kotlje 4, Srebot Elizabeta. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001693/I
Pokrivanje rute, Šentanel. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001608/I
Igrc Jozefina, rojena 1892, Ravne na Koroškem, delovno oblečena. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0001066/I
Peča. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001065/I
Del ženske noše - peča. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001064/I
Del ženske noše - peča. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001053/I
Št. Lenart, peča. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001050/I
Št. Lenart, vezava peče, Kramberger. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001049/I
Št. Lenart, vezava peče, Kramberger. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001039/I
V vsakdanji obleki v Prekmurju - na poti v Selo. Vezava robca. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0001038/I
V vsakdanji obleki v Prekmurju - na poti v Selo. Vezava robca. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0001036/I
Vsakdanja noša v Prekmurju - na poti v Selo. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001020/I
Gornji Grad, peča, Kolenc. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001019/I
Gornji Grad, Ana Filoč, s pečo (vezava). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001018/I
Gornji Grad, Ana Filoč, s pečo (vezava). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001017/I
Gornji Grad, Ana Filoč, s pečo. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.03.1959
630:LJU;F-0000708/I
"Kapa", koroško žensko pokrivalo, Ručnik Marija, Mežica - Podkraj. Teren I - Koroška,...
09.01.1914
SEM;F-0003596
Jakob Kovač, vulgo "Bogar", prosjak s klobukom, * 1. 6. 1834 + na Hohnju pri Priščeku (...
SEM;F-0003595
Moška noša.
31.08.1913
SEM;F-0003284
Gdč. Z. D. v narodni noši. Rekonstrukcija kmečke praznične noše iz srede 19. stoletja. Nogavice,...
01.01.1909
SEM;F-0003283
Rekonstrukcija pražnje noše iz srede 19. stoletja, z novejšimi dodatki (čipke, pentlja - zastavica...
01.01.1910
SEM;F-0003281
Narodna noša (slov. trak na sklepancu, rokavci s strojno čipko iz časa fotografiranja), ki črpa...
13.07.1922
SEM;F-0003280
Vera Kianta iz Planine (pri Gregorčevih 168, Helena Primožič). Rekonstrukcija noše - ne pride v...
31.08.1913
SEM;F-0003279
Gdč. Z. D. v narodni noši. Rekonstrukcija kmečke praznične noše iz srede 19. stoletja. Nogavice,...
01.05.1921
SEM;F-0003278
Ga. Tončka Hinterlechner z kranjsko avbo. Rekonstrukcija praznične noše iz srede 19. stoletja...
01.01.1909
SEM;F-0003277
Rekonstrukcija kmečke pražnje noše iz srede 19. stoletja. Narodna noša, ki se (slov. trak, rutica)...
13.11.1927
SEM;F-0003276
Mici Jagodic iz Loke pri Menšu v narodni noši. Noša posnema kmečko nošo 19. stoletja (peča,...
30.07.1933
SEM;F-0003275
Cerar Francka iz Moravč v narodni noši.
06.11.1927
SEM;F-0003272
Gdč. Marjeta ? v narodni noši. Noša za svečane prilike (rekonstrukcija), 20. stoletje. Komentar M...
SEM;F-0003266
Ženska je oblečena v "narodno" nošo, ki posnema starejšo nošo 19. stoletja. Komentar M...
01.01.1909
SEM;F-0003265
Rekonstruirana noša za parado. Ne pride v poštev kot vir za študij pristne kmečke noše. Komentar M...
01.01.1909
SEM;F-0003264
Noša, kakršna je bila v navadi sredi 19. stoletja. Rokavci so mlajši. Komentar M. Makarovič...
01.01.1909
SEM;F-0003263
Narodna noša z elementi starejše noše iz 2. polovice 19. stoletja. Ne sodi kot vir za pristno...
01.01.1909
SEM;F-0003262
Pražnja noša za svečane prilike, kot je bila v navadi v 30-ih letih 19. stoletja. Komentar M...
06.11.1927
SEM;F-0003261
Gdč. Marjeta ? v narodni noši. Noša za svečane prilike (rekonstrukcija), 20. stoletje. Komentar M...
31.08.1913
SEM;F-0003285
Gdč. Z. D. v narodni noši. Rekonstrukcija kmečke praznične noše iz srede 19. stoletja. Nogavice,...
01.01.1909
SEM;F-0003286
Narodna noša - rekonstrukcija kmečke praznične noše iz 19. stoletja. Komentar M. Makarovič...
01.01.1910
SEM;F-0003287
Narodna noša, k starejši noši (avba, ruta, krilo) so dodani sodobnejši dodatki (slov. trak, rutica...
SEM;F-0003546
Peča.
SEM;F-0003545
Peča.
SEM;F-0003544
Peča.
SEM;F-0003543
Peča.
SEM;F-0003542
Peča.
SEM;F-0003541
Peča.
31.08.1913
SEM;F-0003296
Gdč. Z. D. v narodni noši. Rekonstrukcija kmečke pražnje noše iz začetka 19. stoletja. Nogavice in...
SEM;F-0003540
Peča.
14.11.1926
SEM;F-0003297
Narodna noša z elementi starejše noše iz 2. polovice 19. stoletja. Ne velja kot vir za študij...
01.01.1909
SEM;F-0003295
Z nošo ponazarja ženska nošo, kakršna je bila v navadi za pražnje dni sredi 19. stoletja. Rokavci,...
01.01.1909
SEM;F-0003294
Ženska je oblečena v kmečko nošo iz sredine 19. stoletja, datirano po avbi. Rokavci so narejeni...
SEM;F-0003293
Narodna noša, pripeljana za "parado", z elementi starejše noše. Rokavci s čipko narejeni...
14.11.1926
SEM;F-0003292
Narodna noša, naslanja se na starejšo kmečko nošo (nepravilni rokavci, zavijača, slov. trak,...
01.01.1909
SEM;F-0003291
Narodna noša - noša za parade, ki ponazarja z nekaterimi elementi kmečko pražnjo nošo iz srede 19...
01.01.1909
SEM;F-0003289
Rekonstrukcija pražnje noše iz srede 19. stoletja, ne pride v poštev kot vir za pristno kmečko nošo...
01.01.1909
SEM;F-0003288
Rekonstrukcija kmečke pražnje noše iz srede 19. stoletja. Komentar M. Makarovič. Fotografirano med...
01.05.1921
SEM;F-0003260
Ga. Tončka Hinterlechner s kranjsko avbo- profil. Noša iz srede 19. stoletja - rokavci mlajši...
1.8.1961
"Peča", Marjane Kramar, ki jo je okoli leta 1880 za v cerkev nosila njena teta. Mirna 25...
19. stoletje
peča
Peča iz okolice Adlešičev, 19. stoletje. Industrijsko tkan bombaž, ročna vezenina; velikost 77 cm X...
okoli 1830
klobuk
Klobuk / neznanega izvira / svila, lan, slama, papir. Ženski klobuk s plašnicami iz svetlo rjave...
prva polovica 19. stoletja
klobuk
Klobuk / Koroško (?) / polst, bombaž, kovina, steklo / v oglavja - 10 cm, š krajcev – 13 cm. Moški...
sredina 20. stoletja
kapa
Kapa / Ljubljana / žamet, svila, juta, kovina / v – 12 cm. Ženska mehka kapa v obliki turbana (v...
1. polovica 20. stoletja
šal
Poletna ruta (šerpa) iz vzorčasto tkane svile, Bled, prva polovica 20. stoletja. Industrijski...
med 1. in 2. svetovno vojno
klobuk
Klobuk / Ljubljana / slama, svila / v – 8,5 cm, š krajcev – 11 cm. Otroški dekliški slamnik iz...
prva polovica 19. stoletja
avba
Avba / Križe pri Kamniku / žamet, svila, volna, kožuhovina, kovina / v – 16 cm; oglavje 23,5 x 28,5...
prva polovica 19. stoletja
šapelj
Dekliški šapelj / neznanega izvira / volna, bombaž, svila, karton, les, kovina / v – 8,5 cm, premer...
19. stoletje
parta, dekliški trak
Parta, dekliški trak / Bela krajina / volna, lan, steklo, kamen, kovina / d – 50 cm; š – 1,9 cm. Na...
sredina 19. stoletja
avba
Avba / Škofja Loka / bombaž, lan, svila, papir, kovina / v – 27 cm; čelnik d – 48 cm, š – 13 cm...
druga polovica 20. stoletja
kapa
Kapa / Ljubljana / usnje, kožuhovina / v oglavja – 12 cm, širina robu – 7-8 cm, d ušnikov – 14,5 cm...
19. stoletje
zavijača
Zavijača / neznanega izvira / lan, svila, papir / čelnik d – 41 cm, š – 11,5 cm . Čelnik iz črne...
po 2. svetovni vojni
birmanski venec
Birmanski venček iz dveh polkrožno zavitih žičnatih osnov, ovitih z belo nitjo, med katero so...
prva polovica 19. stoletja
kapa
Kapa s cofom / Podjelje v Bohinju / svila / d – 70 cm, š – 21. Žlajfica, smrtnica, moška kapa iz...
sredina 19. stoletja
klobuk
Klobuk / Bohinjska Češnjica / polst, svila, volna, papir / v oglavja - 8 cm, š krajcev – 4 cm ...
19. stoletje
parta, dekliški trak
Parta, dekliški trak / Preloka / volna, lan, steklo, kamen, kovina / d – 41,1 cm; š – 7,8 cm. Na...
okoli 1890
kapa
Kapa / Železniki / Gorenjsko / svila, volna, bombaž / v – 45 cm. Vatirano žensko pokrivalo iz...
sredina 20. stoletja
ruta
Delovna bombažna ruta, Žeje pri Dupljah, s sredine 20. stoletja.
1. polovica 19. stoletja
klobuk
Klobuk / neznanega izvira / polst, svila, usnje, kovina / v oglavja – 11,5 cm, š krajcev – 5,7 cm...
med 1. in 2. svetovno vojno
klobuk
Klobuk / Ljubljana / slama, svila / v oglavja – 10 cm, š krajcev – 3 do 6 cm. Ženski slamnik iz...
konec 18. ali začetek 19. stoletja
avba
Avba / neznanega izvira / lan, svila / čelnik d – 42 cm, š – 9,3 cm. Mala avba s črnim svilenim...
prva polovica 19. stoletja
avba
Avba / okolica Koroške Bele / bombaž, lan, svila, papir / v – 25 cm; čelnik d – 43 cm, š – 11 cm ...
konec 18. stoletja
čepica za dojenčka
Čepica / neznanega izvora / svila, bombaž, brokat / d (ob čelu) 28 cm, d vstavka – 23 cm. Otroška...
konec 19., začetek 20. stoletja
kapa
Kapa / Podbukovje na Dolenjskem / kožuhovina / v – 14 cm. Polhovka, moška kapa iz trikotno urezanih...
1986
venec za družico
Venec za nevestino družico (»posvarbico«) / Lipovci / parafin, papir, kovinska žica, plastika /...
1842
peča
Peča z Gorenjskega, z vezeno letnico 1842. Industrijsko tkan bombaž, ročna vezenina; velikost brez...
70. leta 20. stoletja
čepica
Čepica / Metlika/ polst / premer – 25 cm. Moška čepica iz rjave polsti, oblikovana kot okrogla...
40. leta 20. stoletja
klobuk
Klobuk / Žiri v Poljanski dolini / polst, svila / v oglavja – 9 cm, š krajcev – 7,5 do 14,5 cm...
1953
poročni venec
Poročni venček iz treh polkrožno zavitih žičnatih osnov, ovitih z belo nitjo, med katero so...
konec 19., začetek 20. stoletja
poročni venec
Poročni venec / Zabukovje / bombaž, papir, parafin, kovinska žica / 18 x 23 cm / inv. št. 10555. Na...
1938
poročni venec s tančico
Poročni venec / Peskovci / til, svila, parafin, kovinska žica / 16 x 17 cm, tančica d – do 65 cm...
okoli 1950
klobuk
Klobuk / Žeje pri Spodnjih Dupljah / polst, svila, usnje / v oglavja – 11 cm, š krajcev – 5,8 cm...
30. leta 20. stoletja
klobuk
Klobuk / Ribnica / polst, svila, usnje / v oglavja – 12 cm, š krajcev – 5 cm. Ženski klobuk iz črne...
1979
klobuk
Klobuk / Grabonoš / polst, svila, usnje, parafin, papir, kovina / v oglavja – 12 cm, š krajcev – 6,...
zadnja četrtina 19. stoletja
javba
Javba / Adlešiči / lan, bombaž / v – 24,5 cm, d – 31 cm. Žensko pokrivalo, krojeno kot glavi...
pred 2. svetovno vojno
klobuk
Klobuk / Ljubljana / polst, svila, usnje / v oglavja – 13 cm, š krajcev – 5,5 do 7 cm. Moški...
19. stoletje
klobuk
Klobuk / neznanega izvira / drevesna goba / v – do 27 cm. Mehko koničasto moško pokrivalo iz...
začetek 21. stoletja
kapa
Kapa s ščitnikom / Ljubljana / akril,volna / v – 14 cm, š ščitnika – 7 cm. Kapa iz rdečega blaga,...
19. stoletje
avba
Avba / Rož / svila, lan, bombaž, kovina / d – 45 cm, v + š – 32 cm. Utrjena, glavi prilegajoča se...
1979
venec za družico
Venec za družico (»svatevco«) na novi maši / Grabonoš / til, papir, kovinska žica in folija / 18,5...
19. stoletje
poročni venec
Poročni venec / Adlešiči / bombaž, papir, parafin, steklo, kovinska žica / 17 x 20 cm / inv. št...
peča
Peča iz okolice Trsta, druga polovica 19. stoletja. Industrijsko tkan bombaž, ročna vezenina;...
druga polovica 20. stoletja
kapa
Kapa s ščitnikom / Ljubljana / volna, svila, karton / v oglavja – 7 cm, š ščitnika – 4 cm, š trdega...
med 1. in 2. svetovno vojno
čepica, bareta
Čepica / Ljubljana / svila, bombaž, volna, slama, perje / premer – 31,5 cm. Žensko pokrivalo v...
19. stoletje
čepica
Čepica / Ptuj in okolica Ptuja / bombaž, svila / v – 23 cm. Čepica (v inventarni knjigi je navedena...
sredina 19. stoletja
avba
Avba / neznanega izvira / brokat, bombaž, lan, svila, papir, kovina / v – 23 cm; čelnik d – 45 cm,...
med 1. in 2. svetovno vojno
klobuk
Klobuk / Ljubljana / slama, svila, bombaž, kovina / v oglavja – 8 cm, š krajcev – 8 cm. Ženski...
1.8.1949
Peča, Polica, pri Janežič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Peča, Polica, pri Janežič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Mati v ruti, Gorenja vas 3, Kozlevčar Katarina. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.8.1949
Mati v ruti, Mala Stara vas 8, Urša Žitnik. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Zavezovanje rute, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Aptah, last: Prusnikova mati, Mali Vrh 2. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Peča, Gorenja vas 3, Kozlevčar Katarina. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
prva polovica 19. stoletja
nevestina krona
Nevestina krona / Bela krajina / volna, lan, bombaž, svila, perje, steklo, les, papir, kovinska...
konec 18. ali prva polovica 19. stoletja
avba
Avba / Ljubno na Gorenjskem / brokat, bombaž, lan, svila, papir / v – 19 cm; čelnik d – 10 cm, š –...
20. leta 20. stoletja
kapa
Kapa / Ljubljana / svila, volna, kovina / v – 18,5 cm. Žensko pokrivalo (v inventarni knjigi je...
1979
venec za družico
Venec za nevestino družico (»svatevco«) / Grabonoš / til, papir, parafin, kovinska žica in folija...
konec 19. stoletja
pociv
Pociv / Bogojina / bombaž, volna / v – 15 cm, obseg – 51 cm. Žensko pokrivalo iz vzorčaste...
1986
klobuk
Klobuk / Lipovci / polst, usnje, bombaž, papir, kovina, perje / v – 90 cm. Klobuk pozvačina –...
20. stoletje
ruta
Pražnja ruta iz vzorčasto tkane svile, Sava pri Litiji, 20. stoletje. Industrijski izdelek,...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
ruta
Zimska ruta iz vzorčasto potiskanega žameta, Sela. Industrijski izdelek, velikost 75 cm X 75 cm.
sredi 90. let 20. stoletja
klobuk
Klobuk / Ljubljana / volna, bombaž, svila / v – 13 cm. Mehak dekliški klobuček iz rdeče-zeleno-črno...
do 1. svetovne vojne
klobuk
Klobuk / Ljubljana / žamet, svila, karton / v oglavja – 14,8 cm, š krajcev – 5,5 cm. Cilinder s...
sredina 19. stoletja
pocelj
Pocelj / Stari trg ob Kolpi / lan / v – 22 cm, š – 26 cm. Žensko pokrivalo, koničasto krojeno iz...
sredina 20. stoletja
klobuk
Klobuk / Ljubljana / slama, svila, kovina / v – 11,5 cm. Žensko pokrivalo za teme in zatilje iz...
prva polovica 20. stoletja
klobuk (slamnik)
Poletni kmečki slamnik iz 1. polovice 20. stoletja, Gorenjci pri Adlešičih, Bela krajina.
1. polovica 20. stoletja
ruta
Delovna ruta iz potiskanega bombaža, Mengeš; v rabi do 2. svetovne vojne. Industrijski izdelek,...
druga polovica 19. stoletja
peča
Tilasta peča iz Rodice in Šmarce, druga polovica 19. stoletja. Industrijski izdelek; velikost brez...
sredina 19. stoletja
avba
Avba / Rož / svila, lan, kovina / d – 41 cm, v – 13,5 cm, š – 11,8 cm. Trda, glavi prilegajoča se...
1914 (pred)
klobuk (ženski)
Klobuk / Ljubljana / slama, svila / š krajcev – 2 do 11,5 cm. Ženski slamnik iz črnih slamnatih...
prva polovica 20. stoletja
klobuk (slamnik)
Slamnik / Dekani / slama, papir, svila, kovina / v oglavja – 12,5 cm, š krajcev – 6,5 cm. Moški...
zadnja četrtina 19. stoletja
jalba
Jalba / Bela krajina / lan, volna / d – 19 do 53 cm, v – 27 cm. Žensko pokrivalo, krojeno kot...
1.8.1949
Peča. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1961
Ruta nazaj zavezana. Veronika Odlazek, Trstenik 19. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
15.8.1952
Peča pri Antonovih, Šentjernej 40. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
Kegljevič Ana, 68 let, Šentjernej 40, v "ta mali peči". Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem...
15.8.1952
Peča (gorenjska), Zasip pri Bledu, last: Paulin Jerica, Orehovica 44. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Vezenina na peči (vzorec vezenja). Lastnica Hrovat, Šentjernej 40.
15.9.1952
Čelnik avbe. Lastnica Jordan, Draškovec.
15.8.1952
Peča (gorenjska), Zasip pri Bledu, last: Paulin Jerica, Orehovica 44. Teren 9- Šentjernej na...
Ana Štrukelj "Plužna", Sp. Log 22. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Pepa Švajcova, Koritnica 29. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Mica Kukčeva, Koritnica 33. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
Ana Štrukelj "Plužna", Sp. Log 22. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
Ana Štrukelj "Plužna", Sp. Log 22. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
3.7.1951
Terezija Bučanka, Breginj 28. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Peča, Kred 53; rabijo jo danes kot mrtvaški prt, s katerim pregrnejo rakev. Teren 7 - Kobarid, 3.7...
3.7.1951
"Tul" - Ignac Sotz, Kred 53. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.7.1951
Žena iz Svina (noša). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
"Peča" Ivanka Cenčič, Kred 9, pri Bončnih (danes za mrtvaški prt). Teren 7 - Kobarid, 3.7...
31.7.1953
Mlada Brika z ruto, zavezano "zadaj za uho". Danica Sirk, Nozno 3. Teren 10- Goriška Brda...
1.1.1955
Vavtoh "roža" s špicami, Brezovica 15, Mikol Anica, pri Minlovih. Teren 12- Brkini,...
31.8.1955
Mož s kapo, Barka 18.
1.8.1961
Ruta nazaj zavezana. Veronika Odlazek, Trstenik 19. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Peča. Lastnica Marija Grošelj, Hom št. 4. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
"Ruta" - štikana, 115 x 115 cm. Nosila jo je še stara mati (vezenina na ruti "roža...
"Ruta" - štikana, 115 x 115 cm. Nosila jo je še stara mati. Dolenje Ravne 32. Teren 11-...
Dekle iz Dolenjih Raven ima "fcou" (ruta) zavezan "če zad". Dolenje Ravne 28,...
"Ruta" - štikana, 115 x 115 cm. Nosila jo je še stara mati. Dolenje Ravne 32. Teren 11-...
1.1.1955
Vavtoh z "rožo", Brezovica 12, pri Krznarjevih, Gvardjančič Marija. Teren 12- Brkini,...