Subscribe to RSS - Klop

Slovenski etnografski muzej

Klop

Lončena peč.
01.01.1972
630:LJU;F-0047762
Sorodnica Hilde Kozak na Primskovem. V: album V, od 1950 dalje.
1.8.1958
Klop, ki je bila včasih pri ognjišču,Tabor. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Klopca. Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Klop ob ognjišču, lastnik Franc Molk, Erzelj 21.
28.8.1958
Klop, nekoč pri ognjišču. Pri Kruščevih, Gorenji Žvanuti.
28.8.1958
Klop, lastnik Jože Mesesnel, pri Kovačkovih, Erzelj 20.
3.12.1976
Klop (kuhinjska) za škafe z vodo, Marin Janez, Boreci 40. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.1.1956
Klop v kotu hiše, Ivan Križman, Malence 2.
1.8.1962
Klop- nekoč v kotu hiše ob mizi, Frančiška Mlakar, Viševek 41, pri Blaževih. Teren 19 - Loška...
30.10.1951
Detajl klopi, Mokronog.
Stou (stol) v hramu (Štupčev hram), zelo star predmet (nakup EM). Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-...
1.1.1948
Klop. Lastnik Alojz Maver, Male Lipljene 14.
01.01.1972
630:LJU;F-0047763
Hilda Kozak s sorodnicami na klopi pred hišo, Primskovo. V: album V, od 1950 dalje.
01.02.1971
630:LJU;F-0047796
Joža Kozak pred Blejskim jezerom, februar 1971. V: album V, od 1950 dalje.
01.02.1971
630:LJU;F-0047797
Hilda Kozak pred Blejskim jezerom, februar 1971. V: album V, od 1950 dalje.
06.06.1927
SEM;N-0002248/a
Del sobe ("hiše"), peč s klopmi...
21.08.1927
SEM;N-0000248
Peč v "hiši"...
21.08.1927
SEM;N-0000248/a
Peč v "hiši"...
SEM;F-0003770
Del sobe ("hiše"). V ozadju peč, ženska prede na kolovrat...
06.06.1927
SEM;F-0003751
Del sobe ("hiše"), peč s klopmi...
16.01.1914
SEM;F-0003746
Pogled v interier domače hiše Veselove matere v Brezjah ob Slomu št. 21.
SEM;F-0001612
Hiša (gostilna).
01.01.1963
630:LJU;F-0047961
Joža Kozak sedi na klopci v Trstu. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047913
Hilda Kozak na klopci ob morju. Prvo leto na dopustu v Crikvenici, 60. leta 20. stoletja. V: album...
01.02.1971
630:LJU;F-0047800
Joža Kozak se naslanja na avto, v ozadju je Blejsko jezero. Februar 1971. V: album V, od 1950 dalje.
01.02.1971
630:LJU;F-0047799
Joža Kozak se naslanja na avto, v ozadju je Blejsko jezero. Februar 1971. V: album V, od 1950 dalje.
1.1.1948
Klop pred hišo. Lastnica Alojzija Žnidaršič, Male Lipljene 27.
1.1.1948
Detajl klopi, Ponova vas.
3.8.1951
Vanča (banča - klop). Breginj 42.
3.8.1951
Klop za kuhinjo. Podbela 33.
3.8.1951
Banjča (klop). Staro selo 45.
3.8.1951
Klop (banča) s truglo. Lastnik pri Tonču, Spodnja Borjana 94.
3.8.1951
Klop. Lastnik Franc Misič, Kred 2.
3.8.1951
Banča (klop). Podbela 33.
3.8.1951
Klop. Borjana 74.
3.8.1951
Klop v kuhinji. Logje 5.
3.8.1951
Banča (klop) pred hišo. Sužid 94.
1.1.1950
Klop. Lastnik Alojz Verbič - pri Pangrci, Podboršt 1.
1.1.1950
Klop. Lastnica Terezija Zajc - pri Pustu, Podboršt 5.
1.7.1950
Stara stolica pri ognjišču v zapuščeni hiši, Glem 19.
31.8.1953
Banča (klop). Lastnik Muzič Leopold, Šmartno 149.
31.8.1953
Klop. Lastnik Kristančič, Slavče 59.
31.8.1953
Kamnita klop pred hišo. Medana - Plešivo 10.
1.1.1948
Klop in miza v veži. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
1.1.1948
Del klopi. Lastnik Janez Perme, Rogatec 4.
Klop, Poljane 54, pri Karturčevih.
31.8.1955
Klop, ki so jo pozimi dali k ognjišču, da ni pihalo (stara približno 100 let), Barka 54, Prelec...
1.8.1955
Klop, ki jo denejo pozimi k ognjišču, da jim ne piha od vrat, pri Vičevih, Barka 1. Teren 12-...
Klop, Gradišče 44, pri Andrejevih, Mihalič Andrej.
1.8.1955
Klop iz ognjišča in stari lonci, kupljeni od Ribničanov, Štefanija Stančič, Potok 5, pri Benjaču...
31.8.1955
Klopica iz jelovine, Kozlevčevi, Vatovec Ivan, Mrše 6.
31.8.1955
Klop, Anton Lukač, Brezovo Brdo 11.
31.8.1953
Polica (klop). Lastnik Kristančič Leopold, Slavče 59.
31.8.1953
Banča (klop). Lastnik Kumer Marija, Imenje 45.
31.8.1953
Kavalet. Lastnik Kristančič Leopold, Slavče 59.
Klop v hišnem kotu pri Prusnikovih. Lastnik Franc Mehle, Mali Vrh 2.