Subscribe to RSS - Brezje ob Slomu
SEM;F-0001531
Hiša v Brezjah ob Slomu št. 21.
09.01.1914
SEM;N-0001751/a
Jakob Kovač, vulgo "Bogar", prosjak brez klobuka, * 1. 6. 1834 + na Hohnju pri Priščeku (...
29.07.1914
SEM;N-0000819/a
Brezje ob Slomu, hiša št. 21. Jernej Regoršek pred hišo na pragu.
SEM;F-0005503
Hiša št. 21, Brezje ob Slomu.
11.11.1923
SEM;F-0005376
Znamenje, Grofov križ pod vasjo.
24.06.1923
SEM;F-0005316
Znamenje v vasi Brezje ob Slomu, na zadnji strani znamenja letnica 1816, Sv. Jurij ob Južni...
13.07.1913
SEM;F-0004085
Pred svinjaki (Tončka Senegačnik, Jernej Regoršek).
13.07.1913
SEM;F-0004084
Pred svinjaki (Tončka Senegačnik, Jernej Regoršek).
13.07.1913
SEM;F-0004079
Krmljenje prašičev (Tončka Senegačnik, Jernej Regoršek).
SEM;F-0003758
Pogled v interier domače hiše Veselove matere v Brezjah ob Slomu št. 21.
16.01.1914
SEM;F-0003746
Pogled v interier domače hiše Veselove matere v Brezjah ob Slomu št. 21.
09.01.1914
SEM;F-0003597
Jakob Kovač, vulgo "Bogar" - prosjak * 1. 6. 1834 (?) + na Hohnju pri Priščeku (Golež)...
09.01.1914
SEM;F-0003596
Jakob Kovač, vulgo "Bogar", prosjak s klobukom, * 1. 6. 1834 + na Hohnju pri Priščeku (...
SEM;F-0001543
Hiša, Brezje nad Slomom št. 21, Homotarjeva koča, last Jos. Senegačnik- Regoršek.
SEM;F-0001542
Hiša, Brezje ob Slomu št. 21. Domača hiša Veselovih sorodnikov.
24.06.1923
SEM;F-0001541
Hiša, Brezje nad Slomom št. 5, pri Vranku, last Fr. Mlinar.
SEM;F-0001532
Hiša št. 21, Brezje ob Slomu. Na fotografiji Veselovi sorodniki.
F0001542
Hiša, Brezje ob Slomu 21, Št. Jurij ob južni železnici.