Subscribe to RSS - Šober
01.03.1957
630:LJU;F-0000421/I
Plužnica, Šober 26 pri Sv. Križu, Jože Hauptman, pri Dobaj. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.03.1957
630:LJU;F-0000422/I
Plužnica, Šober 26 pri Sv. Križu, Jože Hauptman, pri Dobaj. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.03.1957
630:LJU;F-0000423/I
Dva jarma (zgornji starejši, spodnji novejši), Šober 26 pri Sv. Križu, Jože Hauptman, pri Dobaj...
01.03.1957
630:LJU;F-0000424/I
Starejši jarem, spodaj "kuhla" za odstranjevanje ledu iz živinskega vodnega korita, Šober...
01.03.1957
630:LJU;F-0000425/I
Gnojne gare, Šober 26, Zgornja Kungota (Kobansko), Jože Hauptman, pri Dobaj. Teren I - Koroška,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000597/I
Pletar Ivan Tepeh, Šober 19, p. Zg. Kungota pri Mariboru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000598/I
Pletar Ivan Tepeh, Šober 19, p. Zg. Kungota pri Mariboru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000599/I
Pletar Ivan Tepeh, Šober 19, p. Zg. Kungota pri Mariboru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.